Reklama

Rozłucki Przewodniczącym Rady Fundatorów FPID

Wiesław Rozłucki zastąpił na stanowisku Przewodniczącego Rady Fundatorów Marię Pasło-Wiśniewską, która złożyła rezygnację ze stanowiska. Wybór nowego przewodniczącego zapadł większością głosów członków Rady Fundatorów. Dotychczas Wiesław Rozłucki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, którym pozostanie do końca kadencji w 2018 r.

„Sytuacja Fundacji PID i corporate governance w Polsce wymaga większego zaangażowania. I to jest powód przyjęcia przez mnie zwiększonych obowiązków” – powiedział Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Fundatorów i Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.

Przewodniczący Rady Fundatorów kieruje pracami Rady, do której kompetencji należy m.in. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, wybór Rady Programowej, zatwierdzenia rocznego planu finansowego Fundacji. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady, która opiniuje i doradza w zakresie projektowania programu działalności Fundacji oraz przedstawia Zarządowi propozycje zadań do realizacji, współdziała ze Zgromadzeniem Uczestników przy określaniu i realizacji zadań statutowych. Rada Programowa kształtuje pozytywną opinię środowiska gospodarczego w Polsce na temat ładu korporacyjnego, promuje jego idę w kraju i zagranicą, utrzymuje stałe kontakty z organizacjami i środowiskami opiniotwórczymi w celu rozwiązywania najważniejszych problemów gospodarczych w kraju. „Takie połączenie funkcji jest ewenementem w historii działalności PID, jednak z pewnością przyniesie Fundacji wymierne korzyści” – powiedziała Beata Binek, Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów

Wiesław Rozłucki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Posiada tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 do 1989 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej. W latach 1979-80 studiował w London School of Economics. Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych. Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), a także członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR). W latach 2006-2010 był członkiem rad nadzorczych PKN Orlen oraz Polimex-Mostostal.

Obecnie jest członkiem rad nadzorczych dużych spółek publicznych: GPW, Bank BPH, Orange Polska, TVN, a także powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi również indywidualną działalność doradczą, jest doradcą strategicznym firmy Rothschild oraz funduszu Warburg Pincus.

Od 2011 r. przewodniczy Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite. Wiesław Rozłucki zastąpił na stanowisku Przewodniczącego Rady Fundatorów Marię Pasło-Wiśniewską, która złożyła rezygnację ze stanowiska. Wybór nowego przewodniczącego zapadł większością głosów członków Rady Fundatorów. Dotychczas Wiesław Rozłucki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, którym pozostanie do końca kadencji w 2018 r. „Sytuacja Fundacji PID i corporate governance w Polsce wymaga większego zaangażowania. I to jest powód przyjęcia przez mnie zwiększonych obowiązków” – powiedział Wiesław Rozłucki, Przewodniczący Rady Fundatorów i Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.
Przewodniczący Rady Fundatorów kieruje pracami Rady, do której kompetencji należy m.in. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, wybór Rady Programowej, zatwierdzenia rocznego planu finansowego Fundacji. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady, która opiniuje i doradza w zakresie projektowania programu działalności Fundacji oraz przedstawia Zarządowi propozycje zadań do realizacji, współdziała ze Zgromadzeniem Uczestników przy określaniu i realizacji zadań statutowych. Rada Programowa kształtuje pozytywną opinię środowiska gospodarczego w Polsce na temat ładu korporacyjnego, promuje jego idę w kraju i zagranicą, utrzymuje stałe kontakty z organizacjami i środowiskami opiniotwórczymi w celu rozwiązywania najważniejszych problemów gospodarczych w kraju.
„Takie połączenie funkcji jest ewenementem w historii działalności PID, jednak z pewnością przyniesie Fundacji wymierne korzyści” – powiedziała Beata Binek, Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów

Wiesław Rozłucki jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej. Posiada tytuł doktora w dziedzinie geografii ekonomicznej. Od 1973 do 1989 był pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, a następnie Sekretarzem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Geograficznej. W latach 1979-80 studiował w London School of Economics. Od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych. Od 1991 r. do 2006 r. był Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W latach 90-tych był członkiem Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), a także członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR). W latach 2006-2010 był członkiem rad nadzorczych PKN Orlen oraz Polimex-Mostostal.

Obecnie jest członkiem rad nadzorczych dużych spółek publicznych: GPW, Bank BPH, Orange Polska, TVN, a także powołanego w 2001 r. Komitetu Dobrych Praktyk. Pełni również funkcję przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, a także Rady Programowej Harvard Business Review Polska. Prowadzi również indywidualną działalność doradczą, jest doradcą strategicznym firmy Rothschild oraz funduszu Warburg Pincus.

Od 2011 r. przewodniczy Kapitule Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz francuskim odznaczeniem L’Ordre National du Merite.

Krótka informacja o artykule
Rozłucki Przewodniczącym Rady Fundatorów FPID
Artykuł
Rozłucki Przewodniczącym Rady Fundatorów FPID
Opis
Wiesław Rozłucki zastąpił na stanowisku Przewodniczącego Rady Fundatorów Marię Pasło-Wiśniewską, która złożyła rezygnację ze stanowiska. Wybór nowego przewodniczącego zapadł większością głosów członków Rady Fundatorów. Dotychczas Wiesław Rozłucki pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów, którym pozostanie do końca kadencji w 2018 r.
Autor
Wydawca
i-dotacje
Logo

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password