Metoda SMART

Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakby twoje wysiłki poszły na marne? Kiedy myślisz o ostatnich pięciu lub dziesięciu latach, możesz nie zauważyć żadnego rozwoju swoich umiejętności lub osiągnięć. A może trudno ci dostrzec, w jaki sposób osiągniesz swoje cele w ciągu najbliższych kilku lat.

Wiele osób spędza całe swoje życie, skacząc od jednej pracy do drugiej lub gorączkowo próbując zrobić więcej, podczas gdy w rzeczywistości robi się bardzo mało. Ustanawiając cele SMART, możesz zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie celów życiowych, usprawniając myśli, koncentrując wysiłki i efektywnie wykorzystując swój czas i zasoby.

W tym poście zdefiniujemy cele SMART i zbadamy, w jaki sposób możesz je wykorzystać do osiągnięcia swoich celów.

Dlaczego SMART jest ważny?

Możesz użyć akronimu SMART, aby pokierować wyznaczaniem celów.

Pomysł Petera Druckera Management by Objectives jest często uznawany za twórcę kryteriów. George T. Doran używa tego zwrotu po raz pierwszy w wydaniu Management Review z listopada 1981 roku. Od tego czasu dr Robert S. Rubin z Saint Louis University omawia SMART w artykule dla The Society for Industrial and Organizational Psychology. Twierdził, że SMART ewoluował, aby sugerować różne rzeczy różnym ludziom, jak pokazano poniżej.

Każdy z twoich celów powinien być następujący, aby upewnić się, że są

  • Specyficzny i osiągalny: (prosty, sensowny, znaczący). (Specific)
  • Mierzalny (znaczący, motywujący). (Measurable)
  • Osiągalne (uzgodnione, osiągalne). (Achievable)
  • Istotne (rozsądne, realistyczne i oparte na zasobach, oparte na wynikach). (Relevant)
  • Oparte na czasie, ograniczone czasowo, wrażliwe na czas i koszty, punktualne i ograniczone w czasie. (Time-Bound)

Profesor Rubin dodaje, że znaczenie skuteczności i sprzężenia zwrotnego może wymagać zmiany definicji akronimu SMART. Został on jednak poszerzony przez niektórych autorów o inne obszary tematyczne; SMARTER, na przykład, obejmuje Oceniane i Recenzowane.

Jak zastosować proces SMART podczas wyznaczania celów

W naszym artykule https://i-dotacje.pl/zarzadzanie-czasem/ udzieliliśmy Ci kilku prostych porad i metod, które pomogą Ci lepiej zarządzać czasem. Chcemy pomóc Ci w tym tygodniu w określeniu celów, które są kluczowym elementem Twojego życia akademickiego lub zawodowego. Chociaż tworzenie celów może wydawać się podstawowym i nieskomplikowanym procesem, wielu osobom brakuje wiedzy, jak to zrobić w sposób, który zwiększa produktywność i gwarantuje ukończenie pracy. Wyznaczanie celów ma kluczowe znaczenie w szerszym sensie i może pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru dla twojej pracy i kierunku studiów.

See also  RODO - co to jest, na czym polega?

Metodologia SMART to bardzo pomocne podejście do wyznaczania celów, które może umożliwić skoncentrowanie wysiłków, wyjaśnienie myśli i zwiększenie szans na realizację potencjału.

Bez zdefiniowanego celu życie może wydawać się nieco chaotyczne i poza twoją kontrolą, czy to w życiu zawodowym, akademickim, czy osobistym. Wszyscy dokonujemy wyborów dotyczących naszych krótko- i długoterminowych celów, ale te wybory są często dokonywane bez większej struktury lub celu. Wyznaczanie celów, które są istotne dla rzeczy, które chcemy robić i osiągać, może znacznie zwiększyć naszą motywację i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Zamiast po prostu deklarować: “Chcę zdać mój nadchodzący test”, możesz wyznaczyć sobie konkretny cel (np. 60 procent) i mieć jasne cele uczenia się. Zamiast koncentrować się tylko na przekazywaniu, bądź konkretny na temat tego, czego chcesz się nauczyć. Ta sama zasada dotyczy również wyboru kariery; zamiast po prostu deklarować: “Chcę być inżynierem”, rozważ konkretne cele, które chcesz osiągnąć na drodze do lądowania na wymarzonej pozycji.

Technika SMART jest doskonałym narzędziem pomagającym w ustalaniu celów i nadawaniu im celu.

Najprostsza metoda pisania celów SMART

Przygotuj się na zadawanie wielu pytań sobie i innym członkom zespołu podczas tworzenia celów SMART. Rozwiązania pomogą Ci udoskonalić swój plan i upewnić się, że cele są tymi, które możesz realistycznie osiągnąć. Będąc tak realistycznym, jak to tylko możliwe, ważne jest, aby pisać cele SMART z pozytywnym nastawieniem. W końcu to jest to, co chcesz osiągnąć.

To nie musi być przerażające doświadczenie; wręcz przeciwnie, powinno to być bardzo pouczające. W dalszej części artykułu podajemy przykłady tworzenia celów SMART dla dwóch typowych sytuacji biznesowych: zakończenia projektu i zwiększenia indywidualnej wydajności. Poniżej znajduje się łatwy w użyciu szablon programu Word dla celów SMART wraz z szablonem Smartsheet do planowania celów i zarządzania nimi.

Użyj programu zarządzania projektami, aby zrealizować swoje cele SMART.

Ustalenie strategii osiągnięcia celów SMART ma kluczowe znaczenie po ich zidentyfikowaniu. Potrzebujesz platformy, która pomoże Ci planować, śledzić, zarządzać, automatyzować i raportować o swoich celach w czasie rzeczywistym, aby pomóc w ich realizacji.

Jednym z takich narzędzi jest Smartsheet, platforma do wykonywania zadań, która pomaga firmom i zespołom szybko przejść od koncepcji do wpływu. Wspólne śledzenie celów Smartsheet w czasie rzeczywistym umożliwia zwiększenie odpowiedzialności i przejrzystości wszystkich działań.

Ponadto najlepsi liderzy zarządzania projektami polegają na Smartsheet, aby ułatwić koordynację odpowiedniego personelu, zasobów i harmonogramów wykonywania zadań. Dzięki regulowanym opcjom, które pasują do różnych stylów pracy, użyj Smartsheet, aby ustanowić znormalizowane komponenty projektu, przyspieszyć ukończenie projektu i usprawnić współpracę. Popraw widoczność priorytetów zespołu, pociągnij siebie i członków zespołu do odpowiedzialności i upewnij się, że nic nie wpadnie przez szczeliny.

See also  Reklama w internecie - dlaczego warto?

Techniki pisania celów SMART

Kiedy twoje cele są oparte na rzeczywistości i są jasno określone, łatwiej jest odnieść sukces.

5-sekundowe streszczenie

  • Ponieważ nie ma zgody co do tego, jak wygląda sukces, zespoły często nie osiągają swoich celów.
  • Wykorzystanie celów SMART pomaga zagwarantować, że cele są precyzyjnie określone i osiągalne w określonych ramach czasowych.
  • Priorytety i zasoby nie zawsze są zgodne przy ustalaniu celów SMART, ale praca na każdym etapie może pomóc w zidentyfikowaniu tych sytuacji.

Poznaj Martę. Pracuje jako project manager w Techfirm., średniej wielkości firmie technologicznej. Zadaniem Marty jest zachęcenie większej liczby osób do korzystania z aplikacji mobilnej Techfirm.

Aby to osiągnąć, będzie potrzebowała wszelkiej dostępnej pomocy, ale istnieje dylemat. W przeszłości, kiedy Marta wyznaczała cele dla całego zespołu, poniosły sromotną porażkę. Wydaje się, że nikt nie ma mocnego pojęcia o tym, co powinien pociągać za sobą sukces. Postęp nie był wystarczająco uważnie obserwowany. I nieuchronnie ten kluczowy cel został odłożony na bok (przed całkowitym wywróceniem pieca).

Z tego powodu Jane zamierza tym razem wykorzystać cele SMART, aby pomóc jej stworzyć plan działania i trzymać się go.

Przykłady celów SMART

Oto dwie ilustracje pierwszych celów, których użyjemy, aby przeprowadzić Cię przez tę procedurę:

Chcę ukończyć projekt i stać się lepszym w tym, co robię.

Jest to powszechna metoda wyznaczania celów, jednak obie są niezwykle mgliste. Cele prawdopodobnie nie będą osiągalne przy istniejącym sformułowaniu. Stwierdzeniom brakuje kontekstu, poczucia pilności i sprawdzenia rzeczywistości.

Wykorzystajmy teraz metodę celów SMART, aby uczynić je bardziej przejrzystymi i opracować nowe, lepsze cele.

Pierwszy cel: Chcę dokończyć ten projekt.

Specyficzny: Wiele osób korzysta ze swoich urządzeń mobilnych do przeglądania naszej obecnej strony internetowej. Klienci mają z nim złe doświadczenia, ponieważ witryna nie jest responsywna. Do końca drugiego kwartału chcę stworzyć aplikację mobilną dla strony internetowej mojej firmy, która wymaga wkładu z marketingu, projektowania i rozwoju oprogramowania.

Mierzalny: Opracowanie aplikacji mobilnej dla naszej korporacyjnej strony internetowej zajmie wiele zasobów. Potrzebuję 50 000 instalacji w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od uruchomienia, aby była opłacalna. Dodatkowo chciałbym zapewnić 5% współczynnik konwersji od odwiedzających witrynę mobilną.

Osiągalny: Aplikacja na smartfony została zatwierdzona do rozwoju przez działy, które będą zaangażowane, więc jest to wykonalne. Aby wszyscy byli zaangażowani i na dobrej drodze, będę musiał nadzorować projekt i ustalać kamienie milowe.

See also  Dropshipping – jak zacząć?

Istotny: W tym roku moja organizacja priorytetowo potraktowała poprawę jakości obsługi klienta na urządzeniach mobilnych.

Ograniczony czasowo: Aplikacja będzie musiała zostać wydana do Q2 z silną kampanią marketingową, która powinna trwać do końca roku, aby osiągnąć 50 000 instalacji aplikacji mobilnych i współczynnik konwersji 5% do końca roku podatkowego.

Cel 2: Chcę osiągać lepsze wyniki.

Specyficzny: Podczas mojej ostatniej oceny wydajności moje umiejętności w programie PowerPoint otrzymały słabe oceny. Muszę nauczyć się efektywnie korzystać z programu PowerPoint i ćwiczyć, tworząc różne prezentacje, jeśli chcę poprawić swoje umiejętności. Przed moją następną oceną za sześć miesięcy chciałbym być bardziej wykwalifikowany w programie PowerPoint.

Mierzalny: Powinienem być w stanie złożyć prezentacje, w tym wykresy, zdjęcia i inne media w ciągu kilku godzin do czasu mojej następnej oceny. Moi współpracownicy powinni być w stanie korzystać z zaprojektowanych przeze mnie szablonów PowerPoint i efektywnie z nich korzystać.

Osiągalny: Rozwijanie moich umiejętności PowerPoint pomoże mi awansować w mojej karierze i uzyskać wyższe recenzje wydajności. Mogę zaplanować czas każdego tygodnia na oglądanie lekcji PowerPoint, a nawet mogę zapisać się na kurs online, który pomoże mi nauczyć się nowych umiejętności. Mogę również poprosić kierownictwo i współpracowników o poradę dotyczącą programu PowerPoint.

Istotney Obecnie 25% mojej pracy polega na korzystaniu z programu PowerPoint. Będę musiał poświęcić 50% mojego czasu na tworzenie prezentacji PowerPoint w miarę postępów w organizacji. Jestem zadowolony z mojej pracy i chcę awansować w tej organizacji.

Ograniczony czasowo: W ciągu sześciu miesięcy powinienem opanować PowerPoint tak, aby zajmował nie więcej niż 25% mojego dnia pracy, w przeciwieństwie do około 40% mojego czasu teraz.

Następnie możesz zintegrować i zagregować całą wykonaną pracę w jeden cel SMART po przejściu i napisaniu celów zgodnie z każdą funkcją SMART.

Cel SMART Muszę ukończyć projekt.

Planujemy stworzyć aplikację mobilną, ponieważ głównym celem mojej firmy na ten rok jest poprawa jakości obsługi klienta na urządzeniach mobilnych. Tworzona przez nas aplikacja mobilna powinna mieć 50 000 instalacji do końca roku podatkowego i powinna mieć 5-procentowy współczynnik konwersji. Aplikacja mobilna zostanie wewnętrznie opracowana i wydana do końca drugiego kwartału z ciągłymi działaniami marketingowymi związanymi z aplikacją. Kamień milowy: Aplikacja mobilna debiutuje pod koniec II kwartału.

Koniec roku podatkowego jest terminem.

Cel SMART: Chciałbym osiągać lepsze wyniki.

Aby rozwijać się w mojej karierze, muszę wyostrzyć moje umiejętności PowerPoint. Rozwinę swoje umiejętności PowerPoint tak, aby zajmowało mi to tylko 25% mojego czasu pracy, uczestnicząc w zajęciach online i studiując samouczki.

Cel: Ukończ trzymiesięczny kurs online programu PowerPoint.

Poniższy przegląd personelu ma nastąpić za sześć miesięcy.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]