Proaktywność – czym jest? Przykład w Zarządzaniu

Proaktywne zarządzanie to metodologia przywództwa, w której menedżer prowadzi firmę proaktywnie. Szukają nowych możliwości dla biznesu, tworzą zabezpieczenia przed potencjalnymi problemami i planują decyzje, które będą podejmowane z dużym wyprzedzeniem. Proaktywny lider wydaje się być korzystny dla każdej firmy, którą prowadzi, a szczególnie dotyczy to przedsiębiorczości. Rozpoczęcie działalności gospodarczej może być bardzo trudne, chyba że … Read more

Ocena pracownika – jak ją przeprowadzić?

Co to jest ocena pracownika? Ocena pracownika, znana również jako przegląd wydajności, to okresowa ocena wydajności pracownika przez jego przełożonego. To okazja do oceny postępów pracownika, chwalenia jego osiągnięć i współpracy nad celami, aby poprawić wydajność i pomóc w osiągnięciu celów firmy. Jakie są korzyści z ocen pracowników? Jeśli zostaną wykonane prawidłowo, oceny pracowników mogą … Read more

Raport 8D – wszystko co musisz wiedzieć

Systematyczne podejście do zarządzania niezgodnością i ciągłe doskonalenie są kluczowymi elementami każdego systemu zarządzania. 8D Metodologia wykorzystuje ustrukturyzowane ośmioetapowe podejście do rozwiązywania problemów. Celem jest stawienie czoła problemowi i odkrycie słabości w systemach zarządzania, które pozwoliły na wystąpienie problemu. Wyjście 8D proces jest 8D sprawozdanie. Model ośmiu dyscyplin (8D) jest podejściem do rozwiązywania problemów zwykle … Read more

Niesubordynacja – definicja, przykłady

Definicja niesubordynacji Niesubordynacja odnosi się do pracownika, który jest całkowicie nieposłuszny lub lekceważący dla przełożonego lub właściciela firmy. Przykłady niesubordynacji obejmują: Ponadto nieposłuszeństwo może oznaczać gesty wraz z niewerbalnymi sygnałami pokazującymi niezadowolenie lub przewracanie oczami. Niesubordynacja w miejscu pracy Pracodawcy mogą zająć się niesubordynacją w centrum administracyjnym na różne sposoby, jednak najbardziej bezpośrednim sposobem jest … Read more

Total Productive Maintenance

Co to jest całkowita produktywna konserwacja? Total Productive Maintenance (TPM), kluczowy element Lean Management/Manufacturing, obejmuje kompleksowe podejście do optymalizacji utrzymania ruchu w obiekcie, którego głównym celem jest wyeliminowanie marnotrawstwa zasobów, wypadków personelu, wad produktu i nieplanowanych przestojów. Konserwacja zapobiegawcza, ciągłe szkolenia i skuteczna komunikacja między pracownikami produkcyjnymi i konserwacyjnymi pomagają osiągnąć te cele. Całkowita konserwacja … Read more

Interim Manager

Interim manager może zostać zatrudniony przez firmę w celu obsadzenia stanowiska kierowniczego, gdy jedno jest nieobsadzone. Menedżerowie ci znacznie różnią się od konwencjonalnych menedżerów. Ze względu na szczególną kombinację umiejętności, krótkoterminowi menedżerowie są korzystni dla firm przechodzących zmiany. Stanowiska interim managerów zyskały na popularności wśród zachodnich firm w ciągu ostatnich kilku dekad. Inne źródła wskazują, … Read more

Blended learning – wyjaśnienie, przykłady

Blended learning odnosi się do metody nauczania, w której uczniowie korzystają zarówno z materiałów online, jak i offline, jednocześnie uczestnicząc w konwencjonalnych sesjach osobistych. Wykorzystuje wiele różnych technologii, a zakres zastosowania różni się znacznie w zależności od szkoły lub instytucji. W rezultacie metoda ta jest opisem, a nie rygorystyczną pedagogiką lub paradygmatem uczenia się. Wbrew … Read more

Matryca Eisenhowera – wyjaśnienie, zastosowanie, przykłady

Macierz Eisenhowera, znana również jako Matryca Decyzyjna Eisenhowera, Skrzynka Eisenhowera i Macierz Pilne-Ważne, to narzędzie do zarządzania czasem i zadaniami, które pomaga jednostkom ustalać priorytety zadań, biorąc pod uwagę dwa czynniki: pilność i znaczenie. Nazwa pochodzi od Dwighta D. Eisenhowera, 34. prezydenta USA, który był znany ze swoich skutecznych strategii zarządzania czasem. Aby skorzystać z … Read more

Metoda 5 Why OSHA – wyjaśnienie, przyklady

Metoda 5 Whys jest pytającą techniką rozwiązywania problemów, która ma na celu zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych. Zasadniczo technika ta służy do zidentyfikowania pierwotnej przyczyny problemu, zadając pytanie dlaczego pięć razy. Może to odblokować nowe sposoby myślenia o problemie, a tym samym opracować kreatywne rozwiązanie, aby go rozwiązać. Zrozumienie metody 5 Whys Metoda 5 Whys została wprowadzona … Read more

Zarządzanie Zmianami w Organizacji

Żadna organizacja nie może sobie pozwolić na stanie w miejscu. Zawsze są nowe wyzwania do spełnienia. Jednak każda zmiana, którą musisz wprowadzić, powinna być zaplanowana i wdrożona z ostrożnością, w przeciwnym razie może przynieść więcej szkody niż pożytku! Główną ideą wszystkich teorii zarządzania zmianą jest to, że żadna zmiana nigdy nie zachodzi w izolacji. W … Read more

Czym jest przywództwo transformacyjne?

Czy kiedykolwiek byłeś w grupie, w której ktoś przejął kontrolę nad sytuacją, przekazując jasną wizję celów grupy, wyraźną pasję do pracy i umiejętność sprawienia, by reszta grupy czuła się naładowana i pełna energii? Ta osoba może być tak zwanym liderem transformacyjnym. Głównymi celami przywództwa transformacyjnego jest inspirowanie wzrostu, promowanie lojalności i zaszczepianie zaufania członkom grupy. … Read more

Analiza TOWS – wyjaśnienie

Oprócz przeprowadzenia analizy SWOT, możesz również skorzystać z techniki znanej jako macierz TOWS, aby odkryć potencjalne słabe punkty w firmie. Możliwe, że pomoże Ci to we wprowadzeniu wyników analizy SWOT w życie. Dobrze znane narzędzie do analizy SWOT zostało rozszerzone o TOWS. Zagrożenia, szanse, słabe strony i mocne strony to składniki, które tworzą akronim TOWS. … Read more

Cykl Deminga – wyjaśnienie, historia, przykłady

Cykl Deminga, inaczej PDCA to skrót od plan-do-check-act. Metodologia jest czteroetapowym cyklem dawniej nazywanym cyklem Deminga. Metodologia PDCA ma na celu usprawnienie procesów zachodzących w firmie oraz wyeliminowanie powtarzających się błędów. Jest to narzędzie do planowania projektów i jest kluczowym elementem lean management. Pamiętaj o tym, że jest to cykl, co oznacza, że zakończenie każdego … Read more

Asertywność – wyjaśnienie, przykłady, wskazówki

Asertywność to umiejętność stania w obronie tego, w co wierzysz, zachowując spokój i pozytywne nastawienie. Robisz to również z poszanowaniem praw innych. Asertywność jest ważną umiejętnością komunikacyjną w pracy. Ale ma to również znaczenie w innych aspektach życia. Niektórzy ludzie są naturalnie asertywni, podczas gdy inni nie. Ale możesz rozwinąć asertywność, jeśli nad tym popracujesz. Kiedy … Read more

Six sigma – zasady, wykorzystanie, przykłady

Six Sigma to narzędzie służące do identyfikacji i redukcji błędów oraz zwiększenia efektywności procesów biznesowych.  Six Sigma może być stosowany w dowolnym procesie w dowolnej branży, aby ustanowić system zarządzania do identyfikacji błędów i ich eliminacji. Zapewnia metody poprawy efektywności struktury biznesowej i jakości procesów, zwiększając rentowność biznesu. Termin “Six Sigma” pochodzi od krzywej dzwonowej … Read more

Metoda 5S

Metodologia 5S to system poprawy produktywności i wydajności w miejscu pracy. Pięć “S” oznacza sortowanie, zamiatanie, porządkowanie, błyszczenie i standaryzację. Pracownicy stosujący się do tych wytycznych mogą poprawić przepływ pracy i zmniejszyć marnowanie czasu i energii. 5S może przynieść korzyści firmom na kilka sposobów, w tym obniżenie kosztów, poprawę jakości i przyspieszenie czasu produkcji. Wdrożenie … Read more

Struktura projektowa: definicja, rodzaje, znaczenie | Blog o zarządzaniu projektami

Czym jest struktura projektowa w kontekście zarządzania? Struktura projektowa to specjalna organizacja zespołu w firmie, którego celem jest skuteczne zarządzanie projektami. Projekty, w przeciwieństwie do rutynowych zadań, są zwykle bardziej skomplikowane i wymagają silnej koordynacji i zarządzania w zakresie zasobów, czasu i budżetu. Struktura projektowa umożliwia tworzenie czytelnych i jasnych linii komunikacji i decyzyjnych w … Read more

Jak motywować pracowników? Lista przykładów

Jak dobrze Twój zespół się zna? Czy kiedykolwiek komunikują się ze sobą w sprawach innych niż projekty robocze? W niektórych biurach dystans między pracownikami jest namacalny. A, czy to wirtualne dla zdalnych zespołów, czy osobiście, to świetny sposób na nawiązanie więzi. W końcu ludzie w twoim biurze to ci, z którymi spędzisz większość swojego życia. … Read more

Zarządzanie konfliktem – wyjaśnienie, przykłady

Zarządzanie konfliktami polega na wrażliwości na zmieniające się zachowania w zespole i szybkie, skuteczne i bezstronne reagowanie na potencjalne punkty zapalne. Niektóre konflikty mogą wynikać z problemów pod wpływem chwili, które eskalują, podczas gdy inne mogą wynikać z głęboko zakorzenionych i długoterminowych nierozwiązanych problemów. Niezależnie od ich pochodzenia, oba rodzaje konfliktów w miejscu pracy dają … Read more

Czym jest twardy i miękki HR?

Zacznijmy od definicji twardego i miękkiego HR. Twardy HR koncentruje się na bardziej konwencjonalnych perspektywach korporacyjnych, podczas gdy miękki HR ma progresywny punkt widzenia. Są to różne sposoby zarządzania personelem za pomocą HR. Przyjrzyjmy się twardym i miękkim modelom HR: Twardy HR: W tym przypadku celem jest określenie wymagań dotyczących siły roboczej, abyś mógł zatrudniać … Read more