Styl Kierowania – Wyjaśnienia, Przykłady

Na efektywność ich zespołów znaczący wpływ mają liderzy biznesu. Odnoszący sukcesy lider zmotywuje swoją grupę, będzie wspierał silne poczucie lojalności i upewni się, że praca zostanie zakończona. Kiedy zespół jest prowadzony przez okropnego lidera, prawdopodobnie zauważysz niezaangażowanych pracowników, wysoką rotację i niską produkcję.

Ale jakie dokładnie są elementy skutecznego stylu zarządzania i jak bardzo zależy to od branży i kultury korporacyjnej? W pracy jest kilka zmiennych, więc to, co działa w jednej sytuacji, może mieć straszne skutki w innej. Ale jako punkt wyjścia, świadomość pozytywów i negatywów swojego stylu przywództwa zapewni ci szansę na ocenę, jak skuteczny jest w sytuacji zawodowej.

Definicja stylu zarządzania

Sposób, w jaki menedżer wykorzystuje swoje uprawnienia, aby upewnić się, że cele są osiągane, jest znany jako styl zarządzania lub przywództwa. Innymi słowy, obejmuje to, w jaki sposób menedżer przygotowuje i organizuje pracę w swojej strefie wpływów, a także w jaki sposób wchodzi w interakcje z zespołem i kieruje nim. Jednak podstawowe elementy stylu zarządzania wynikają również z postawy i zachowania, które dana osoba przyjmuje, więc nie chodzi tylko o to, co robi.

W przeszłości styl zarządzania menedżera polegał głównie na tym, w jaki sposób wykorzystywał swoją moc do wykonywania zadań. Pojawił się również pomysł, że istnieje jedno podstawowe podejście do zarządzania, które niezależnie od zadania lub środowiska pracy przyniesie najlepsze wyniki. Następnie “dowodzenie i kontrola”, z wyraźnym naciskiem na “kij”, a nie “marchewkę”, uznano za najskuteczniejszą metodę zarządzania grupą ludzi.

Na szczęście fala się odwróciła i obecnie powszechnie przyjmuje się, że styl zarządzania, który jest bardziej coachingowy i oparty na współpracy, doprowadzi do lepszych ogólnych wyników dla firmy. Powszechnie wiadomo również, że nie każda sytuacja wymaga określonego podejścia do zarządzania. Zamiast tego menedżer musi opracować strategię, która jest dla nich wierna, ale jednocześnie wystarczająco elastyczna, aby dostosować się do kultury firmy, charakteru wykonywanych zadań i oczekiwań członków zespołu.

W dzisiejszych czasach często używa się wyrażenia “styl przywództwa” zamiast “stylu zarządzania”. Być może zachęca to do współpracy zespołowej, której potrzebuje firma, a nie do mikrozarządzania ludźmi, którzy muszą być kontrolowani.

Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wpływy mają wpływ na podejście do zarządzania.

 • Ogólna kultura organizacyjna i korporacyjna firmy, zasady, priorytety, zaangażowanie pracowników i poziom umiejętności to tylko kilka przykładów wewnętrznych wpływów.
 • Ogólnie rzecz biorąc, bardziej wykwalifikowani pracownicy wymagają mniejszego nadzoru, podczas gdy mniej wykwalifikowani pracownicy potrzebują większego nadzoru, aby konsekwentnie osiągać swoje cele.
 • Przepisy dotyczące zatrudnienia, gospodarka, konkurencja, dostawcy i konsumenci są przykładami zmiennych zewnętrznych.

Chociaż firma ma niewielki wpływ na te zmienne, będą one miały wpływ zarówno na menedżerów, jak i pracowników.

Każdy jest dotknięty niewłaściwym stylem zarządzania

Żeby było jasne, nie mówimy o menedżerach, którzy są mściwi lub po prostu okrutni, gdy mówimy o nieodpowiednich rodzajach podejść do zarządzania. Zamiast tego mamy na myśli tylko, że niewłaściwa strategia została użyta podczas kierowania tą konkretną grupą osób lub w tej konkretnej sytuacji.

Wielu pracowników awansuje na stanowiska kierownicze ze względu na ich wiedzę techniczną i doświadczenie, a nie zdolności przywódcze. Nagle stają się zobowiązani do kierowania zespołem, przeprowadzania ocen i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – zadaniami, do których żadne z ich wcześniejszych doświadczeń nie przygotowało ich odpowiednio.

See also  Dropshipping – jak zacząć?

To ostatecznie stawia wszystkich w przegranej sytuacji. Ludzie, którzy uważają, że ich menedżer nie jest w stanie wykonać tej pracy, prawdopodobnie nie pozostaną w firmie. Organizacja następnie płaci cenę za utratę doświadczenia, a następnie zatrudnia i wdraża nowych pracowników. A w branży szybko rozprzestrzenia się wieść o menedżerach i firmach, od których należy trzymać się z daleka.

Wpływ menedżera jest kolejnym czynnikiem. Nikt nie pragnie wymagającej pracy ani zespołu, który nie wspiera ich lub nie wykonuje w pełni swoich możliwości. Bez uświadomienia sobie problemów, jakie powoduje jego styl zarządzania, wniosek dla wszystkich zaangażowanych wygląda ponuro.

Teraz, gdy scenariusz został poddany skromnej pesymistycznej ocenie, ważne jest, aby zrozumieć, że nadal można go uratować. Przez większość czasu sprowadza się to do braku treningu i samoświadomości, z których oba można poprawić, mając wystarczająco dużo czasu. Style zarządzania nie są wyryte w kamieniu.

9 rodzajów stylów zarządzania

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym menedżerem, czy jesteś na tym stanowisku od jakiegoś czasu, prawdopodobnie zdasz sobie sprawę, że lubisz obsługiwać operację w określony sposób. Może to pociągać za sobą połączenie różnych filozofii zarządzania w jedną. Dowiedz się więcej o dziewięciu różnych podejściach do zarządzania w następnych akapitach i zdecyduj, które z nich ci się podobają.

Autorytatywny

Autokratyczny odgórny styl zarządzania jest używany przez autorytatywnych przełożonych. Jeśli przyjmiesz autorytatywne podejście, Twój zespół może doświadczyć kary lub innych reperkusji, jeśli ustalisz oczekiwania i nie zostaną one spełnione. Przewidujesz, że po wyjaśnieniu procedury Twoi pracownicy będą ją stosować bez pytania za każdym razem. Będziesz także uważnie obserwować swoich pracowników, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem.

 • Aby upewnić się, że członkowie zespołu wykonują swoje zadania prawidłowo, będziesz ich ściśle monitorować.
 • Jeśli członek zespołu nie osiągnie swoich celów wydajnościowych, będą reperkusje.
 • Nikt w zespole nie powinien kwestionować twojego osądu.

Demokratyczny

Autorytarne podejście jest zasadniczo odwrotnością demokratycznego stylu zarządzania. Angażując ich w proces i prosząc o ich wkład w to, jak należy postępować, Twoi pracownicy będą zachęcani do udziału w tym partycypacyjnym podejściu do zarządzania. Jako demokratyczny menedżer uważasz, że wspólne, konwersacyjne otoczenie jest najbardziej efektywnym miejscem do działania Twojego zespołu. Przyznajesz sobie jednak również prawo do podejmowania wszystkich ostatecznych decyzji.

 • Członkowie zespołu są zachęcani do dzielenia się pomysłami w ramach demokratycznego podejścia do zarządzania.
 • Ustanowisz otoczenie współpracy, które ceni dialog.
 • Twój ostateczny głos w procesie dokonywania wyborów będzie nadal szanowany.

Konsultacyjnego

Przed dokonaniem wyboru menedżer szuka informacji od każdego członka zespołu w otoczeniu konsultacyjnym. Aby to zrobić, może być konieczne zorganizowanie cotygodniowego spotkania, aby usłyszeć pomysły i opinie wszystkich lub wysłać wiadomość e-mail z prośbą o wkład wszystkich. Zarządzanie konsultacyjne jest idealne dla wyspecjalizowanych sektorów, ponieważ pozwala całemu personelowi wnieść swoje różnorodne doświadczenia.

 • Uwzględnienie myśli i opinii wszystkich jest definicją zarządzania konsultacyjnego.
 • W dziedzinach specjalistycznych zarządzanie konsultacyjne jest powszechne.
 • Będziesz uważał osoby z Twojego zespołu za aktywa i wykorzystasz ich wkład jako kamień węgielny produktywnego miejsca pracy.

Laissez-faire

Członkowie Twojego zespołu mogą wybierać własne zadania w ramach leseferystycznego podejścia do zarządzania, ale zawsze muszą się na nich oprzeć. Chociaż będziesz tam, aby udzielać porad, często nie będziesz mówić ludziom, co powinni, a czego nie powinni robić. Rozważ ten rodzaj przywództwa jako wyciągnięcie pomocnej ręki. Zaoferujesz swojemu zespołowi elastyczność i zajmiesz miejsce z tyłu w ich pracy, chyba że specjalnie chcą Twojego wkładu.

 • Leseferystyczni menedżerowie pozwalają swoim zespołom podejmować decyzje z większą swobodą.
 • Gdy Twój zespół potrzebuje wskazówek, będziesz tam, aby je zapewnić, ale często nie będziesz nimi kierować.
 • Nie będziesz aktywnie pracować nad wieloma projektami.
See also  Joint Venture- Wspólne przedsięwzięcie: zasady i działanie

Współpracy

Podejście do zarządzania opartego na współpracy zachęca członków zespołu do omawiania wszelkich pomysłów, które mogą mieć. Swój wybór zostanie oparty po wysłuchaniu członków zespołu na głosowaniu, które uzyska większość. Zaangażowanie pracowników jest lepsze, a zespół jest bardziej zmotywowany w tym otoczeniu, ponieważ pracownicy mają duży głos w tym, jak rzeczy są prowadzone.

 • Zaangażowanie pracowników jest znacznie większe w sytuacjach współpracy.
 • Wszyscy członkowie mogą w pełni omówić każdą koncepcję.
 • Głosowanie większościowe zadecyduje o ostatecznym wyborze.

Transformacji

Innowacje i rozwój personelu to główne obszary zainteresowań jako menedżera transformacyjnego. Twoje codzienne wyzwania i delikatne popychanie pomogą członkom Twojego zespołu się rozwijać. Będziesz nieustannie inspirować swój zespół do rozpoczynania nowych zadań, nawet tych, które mogą im się wydawać, że wykraczają poza ich wiedzę.

 • Długoterminowy rozwój personelu jest najwyższym priorytetem dla zarządzania transformacyjnego.
 • Twój zespół zostanie zainspirowany do wyjścia poza swoją strefę komfortu i osiągnięcia wielkości.
 • Każdego dnia możesz przewidzieć trudną pracę ze strony swojego zespołu.

Coaching

Zasadniczo jest to metafora sportowa, ale w stylu zarządzania coachingiem twój zespół naprawdę jest zespołem. Aby każdy mógł osiągnąć swój największy potencjał, chcesz poprowadzić swój zespół do zwycięstwa i pomóc mu udoskonalić swoje talenty. Będziesz tak nastawiony na długoterminowy rozwój, że zaakceptujesz krótkoterminowe błędy jako nieuniknione i akceptowalne. W końcu pozwolenie swoim pracownikom na samodzielne rozwiązywanie problemów pokazuje, że jesteś dobrym menedżerem – spójrz na ciebie, pozwalając wszystkim na swobodę robienia tego!

 • Uczenie się i rozwiązywanie problemów są głównymi celami podejścia do zarządzania coachingiem.
 • Nadasz długoterminowemu wzrostowi większą wagę niż naprawianie krótkoterminowych błędów.
 • Styl zarządzania coachingiem opiera się na koncepcji rozwoju zawodowego.

Liderzy często biorą sobie do serca rekomendacje. Liderzy powiedzą komuś, kto szuka pomocy, że powinien robić to, tamto lub tamto. Wierzę, że jest o wiele więcej szans na poprowadzenie innych przez wyzwania. Każdy na tym zyska. W dłuższej perspektywie oszczędza to czas lidera, ponieważ może on skoncentrować się na bardziej strategicznych obowiązkach i nie zarządza mikrozarządza. Dodatkowo jest to korzystne dla organizacji.

Delegowane

Twoim głównym celem jako menedżera delegowanego jest przypisywanie zleceń, a następnie przekazywanie opinii po zakończeniu każdego z nich. Członkowie Twojego zespołu wybiorą sposób wykonania każdego zadania. Po zapoznaniu się z ich pracą dostarczysz im zarówno zachęcające uwagi, jak i sugestie dotyczące przyszłych ulepszeń.

 • Menedżerowie delegujący rozdzielają zadania bez kontrolowania procedury.
 • Twój zespół opracuje, jak samodzielnie wykonywać zadania.
 • Po zakończeniu zadań przekażesz informację zwrotną.

Wizjoner

Menedżer w wizjonerskim stylu zarządzania jest kimś, do kogo można aspirować. Aby ożywić i podniecić swoich pracowników, opiszesz swoje cele i dlaczego są one ważne. Twój zespół prawdopodobnie nie będzie potrzebował częstych kontroli, ponieważ nieustannie go inspirujesz.

 • Wizjonerscy liderzy dają swoim ludziom swobodę dokończenia pracy, ale od czasu do czasu się meldują.
 • Często zachęcasz członków zespołu do osiągania swoich celów.
 • Poinformujesz swój zespół o swoich celach i wizji.

“Menedżer pracuje w firmie, podczas gdy lider pracuje w firmie. Lider zawsze stara się przenieść firmę z miejsca, w którym jest dzisiaj, w inne miejsce; mają wizję. Zawsze starają się przenieść firmę z miejsca, w którym jest dzisiaj, w inne miejsce. Przekazują również wizję.

Jak opracować lepszy styl zarządzania

Możesz stworzyć swój styl zarządzania na trzy główne sposoby, które dla Ciebie opisaliśmy:

Rozwijaj swoją samoświadomość

Kiedy jesteś świadomy swoich domyślnych reakcji i reakcji, możesz wybrać podejście, które pomoże ci zareagować na sytuację najbardziej skutecznie, zamiast polegać wyłącznie na odruchowej reakcji. Aby ustanowić swój styl zarządzania, samoświadomość jest niezbędna, ponieważ bez niej nie będziesz w stanie stworzyć fundamentu, z którego możesz iść naprzód.

See also  Firma rodzinna - czy warto? Sukcesja firmy rodzinnej

Proszenie pracowników i innych przełożonych o wkład jest jednym z najlepszych sposobów, aby to zrobić. Dowiedz się od pracowników innych zespołów, jak poprawić kontakty i zarządzać zespołem. Pamiętaj jednak, że poprosiłeś o informacje, więc nie działaj defensywnie!

Zdobądź mentora lub coacha

Kogo cenisz pod względem stylu menedżerskiego? Czy mogliby dzielić się swoją wiedzą jako coach lub mentor? Ta osoba powinna idealnie pochodzić z innej organizacji. Nie zajmują pozycji autorytetu, więc możesz być z nimi absolutnie szczery, nie martwiąc się o konsekwencje.

Pytaj o pomysły

Co działa dobrze, a co można poprawić, będzie znane przez własny personel. Prawdopodobnie mają różne sugestie dotyczące tego, co działa, a co nie, i często mają przydatne sugestie dotyczące zwiększenia wydajności zespołu. Jednym z najlepszych sposobów na wstrząśnięcie rzeczami jest wypróbowanie nowych pomysłów i poszukiwanie lepszych sposobów robienia rzeczy. Twoi pracownicy postrzegają teraz Twój styl zarządzania jako odrębny i bardziej efektywny.

Zrozumienie różnych filozofii zarządzania może być kluczem do zwiększenia zaangażowania zespołu i osiągnięcia celów firmy. I pamiętaj, że zmiana wymaga czasu, jeśli już rozpoznałeś miejsca do poprawy. Jest to jednak niezwykle osiągalne z koncentracją i determinacją, i może po prostu dać twojej karierze impuls, którego potrzebuje.

Jakie istnieją style kierowania?

W zarządzaniu istnieje siedem różnych rodzajów stylów kierowania, w tym:
• Demokratyczne przywództwo; Przywództwo afiliacyjne; Coaching Przywództwa; Kierowanie transformacyjne; Autokratyczne Kierowanie ; Pacesetting Leadership; Delegowane Kierowanie
Każdy lider jest inny i kieruje się tym, jak prowadzi swoje zespoły zgodnie z własnymi celami, wizjami i strategiami. Możesz lepiej inspirować i motywować ludzi wokół siebie do odniesienia sukcesu, uświadamiając sobie swój własny styl przywództwa.

Dlaczego zrozumienie swojego stylu kierowania jest ważne?

Znajomość swojego stylu kierowania jest kluczowa, ponieważ może sprawić, że będziesz bardziej skutecznym liderem. Wiedza o tym, który styl przywództwa najbardziej Ci odpowiada, może umożliwić Ci skuteczniejsze kierowanie zespołem. Wiedza o tym, które podejście przywódcze zastosować w jakich okolicznościach, jest niezbędna, ponieważ różne okoliczności wymagają różnych rodzajów podejść przywódczych. Upewniając się, że nie próbujesz prowadzić w sposób, który nie jest dla ciebie naturalny, wiedza o tym, jak wyjaśnić swój styl przywództwa, może również pomóc ci uniknąć wypalenia. Aby wszyscy mogli się rozwijać, ważne jest, aby odkryć styl przywództwa, który działa dla Ciebie i Twojego zespołu.

Jaki rodzaj kierowania jest bardziej rozpowszechniony?

Kierowanie transformacyjne jest najbardziej rozpowszechnioną postawą przywódczą. Ten rodzaj lidera koncentruje się na inspirowaniu i motywowaniu swojego zespołu do odniesienia sukcesu. Wyznaczenie jasnego celu i pomoc członkom zespołu w realizacji ich pełnego potencjału umożliwi im osiągnięcie tego celu. W wyniku ich intensywnej pasji i entuzjazmu, liderzy transformacji często inspirują innych do robienia wielkich rzeczy.

Jakie elementy wpływają na styl zarządzania?

Na Twój styl zarządzania wpływają różne wpływy wewnętrzne i zewnętrzne. Elementy wewnętrzne, takie jak przepisy korporacyjne, cele zadań, poziom umiejętności personelu, kultura firmy i zaangażowanie pracowników, podlegają przywództwu Twojemu i Twojej organizacji. Jak niewątpliwie można stwierdzić z wielu wyżej wymienionych podejść do zarządzania, sposób zarządzania zespołem ma bezpośredni wpływ na wszystkie te cechy i odwrotnie.
Z drugiej strony nie będziesz miał dużej kontroli nad okolicznościami zewnętrznymi, jednak nadal będą one miały wpływ na całą załogę. Gospodarka, a także twoi rywale, klienci i dostawcy, należą do tych zmiennych. W zależności od tego, jak to wszystko wpływa na twoje wyniki finansowe i potrzeby twoich klientów lub konsumentów, może być konieczne zarządzanie rzeczami inaczej.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]