Negocjacje – wyjaśnienie, fazy, porady

Negocjacje to technika stosowana do rozwiązywania konfliktów. Jest to metoda dojścia do kompromisu lub porozumienia bez konfliktów i kontrowersji.

Kiedy dochodzi do konfliktu, ludzie naturalnie chcą w jak największym stopniu wzmocnić swoje stanowisko (a może organizację, którą reprezentują). Uczciwość, dążenie do obopólnych korzyści i zachowanie relacji są jednak kamieniami węgielnymi dobrego wyniku.

W wielu kontekstach, takich jak stosunki międzynarodowe, system prawny, rząd, spory pracownicze i interakcje międzyludzkie, stosuje się pewne formy negocjacji. Dobrą wiadomością jest to, że każdy może nauczyć się i wykorzystać szerokie umiejętności negocjacyjne w różnych sytuacjach. Podczas rozwiązywania nieporozumień z innymi umiejętności negocjacyjne mogą być niezwykle pomocne.

Jak działają negocjacje

W negocjacjach dwie lub więcej stron współpracuje ze sobą, aby znaleźć kompromis lub rozwiązanie, które jest do przyjęcia dla wszystkich stron w celu osiągnięcia określonego celu końcowego. Jedna ze stron wyrazi swoje stanowisko, a druga albo zaakceptuje warunki, albo odpowie innym. Do czasu osiągnięcia rozwiązania przez obie strony procedura jest kontynuowana.

Przed rozpoczęciem negocjacji uczestnicy starają się zrozumieć jak najwięcej o stanowisku drugiej strony, w tym o jej zaletach i wadach, jak przygotować się do obrony swoich stanowisk i wszelkich potencjalnych kontrargumentach.

Negocjacje mogą być krótkim okresem czasu lub długim okresem czasu, w zależności od sytuacji. Czas trwania negocjacji może wynosić od kilku minut do kilku godzin w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Na przykład kupujący i sprzedający mogą targować się o zakup samochodu przez kilka minut lub kilka godzin. Jednak może upłynąć kilka miesięcy, a nawet lat, zanim rządy dwóch lub więcej krajów uzgodnią parametry umowy handlowej.

Profesjonalny negocjator, taki jak adwokat, agent nieruchomości lub pośrednik lub adwokat, może być niezbędny w niektórych sytuacjach.

Etapy procesu negocjacyjnego

Nasze codzienne życie wymaga wielu negocjacji. Nawet jeśli nie świadomie negocjujemy, często tak jest. Negocjowanie z nastolatkiem godziny policyjnej może być tak proste, jak negocjowanie dochodów. Bez względu na to, co negocjujesz lub z kim, często wiąże się to z wieloma procesami. Podkreślono podstawowe procesy, których wymaga większość dyskusji od początku do końca.

Przygotować

Na początkowym etapie jest wiele wstępnych prac. Bycie nieprzygotowanym nie przyniesie ci nic dobrego. Często zaczyna się to od ustanowienia i zbudowania podstaw. Jakie są Twoje oczekiwania? to jedna z ważnych kwestii, którą należy ostrożnie rozwiązać.

  1. Co chcesz osiągnąć?
  2. Na jakie ustępstwa jesteś gotów?
  3. Co się stanie, jeśli nie osiągniesz swojego ostatecznego celu?

Zdecyduj o swoim podejściu negocjacyjnym i taktyce, której będziesz używać. Czy zamierzacie konkurować, dostosowywać się lub pracować razem? Ten plan będzie musiał zostać zmodyfikowany w oparciu o pożądane wyniki i ostateczne cele. Następnym krokiem są badania. Na tyle, na ile możesz, dowiedz się więcej o drugiej stronie.

See also  Jak napisać oficjalne e-maile: poradnik w 5 krokach

Jeśli na przykład spotykasz się ze swoim menedżerem, przygotuj się na wyjaśnienie, dlaczego zasługujesz na podwyżkę. Twoja pozycja może zostać wzmocniona przez konkretne przykłady Twoich sukcesów poparte konkretnymi danymi i wynikami, rekomendacjami od klientów lub współpracowników oraz wszelkimi intencjami, jakie możesz mieć na awans zawodowy.

Wymiana informacji

Nadszedł czas, aby usiąść z drugą stroną, która prawdopodobnie dołożyła należytej staranności przed siedzeniem przy stole, teraz, gdy ustanowiłeś ramy dla swoich dyskusji. Obie strony mogą teraz przedstawić argumenty, których użyją do poparcia swoich stanowisk w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Tutaj komunikacja ma kluczowe znaczenie. Umiejętność jasnego i pełnego komunikowania się jest niezbędna w procesie negocjacji. Więc nie idź na skróty, jeśli chodzi o szczegóły. Mniej szczegółów będzie musiało zostać opracowanych w przyszłości, jeśli zagrasz prosto w karty.

Dlatego negocjując umowę, bądź tak konkretny, jak to tylko możliwe, na temat tego, co chcesz przynieść, swoich warunków i tego, co masz nadzieję osiągnąć. Można to osiągnąć ustnie, pisemnie lub poprzez prezentację.

Wyjaśnić

Oboje wyraziliście teraz swoje stanowiska i to, na czym stoicie. Zarówno ty, jak i druga osoba powinniście mieć jasność co do tego, czego szuka druga osoba i czego ty szukasz. Chcesz się upewnić, że Ty i druga osoba jesteście na tej samej stronie, więc ten krok jest kluczowy.

Teraz jest okazja, aby zapytać, czy są jakieś załamania, które należy opracować, czy potrzebujesz dodatkowych szczegółów lub jeśli masz jakieś pytania, które wymagają wyjaśnienia. Dodatkowo upewnij się, że strona przeciwna akceptuje twoje stanowisko.

Okazja

Nadszedł czas, aby zacząć się targować teraz, gdy wszystkie informacje zostały udostępnione i oboje macie jasność. Właściwe negocjacje rozpoczynają się tutaj. Ponadto może to zająć trochę czasu, więc nie spiesz się.

Upewnij się, że zwracasz uwagę na wszelkie słowne lub niewerbalne znaki, których druga osoba może używać, aby poprowadzić Cię do pożądanego rezultatu. Podczas negocjacji ważne jest, aby zwracać uwagę, obserwować język ciała, rozumieć metody drugiej strony i odpowiadać w sposób, który zostanie zaakceptowany.

Kluczem do ukończenia tego kroku jest unikanie kłótni. W rzeczywistości może to odwrócić twoją uwagę od głównej idei. Upewnij się, że jesteś gotowy na ustępstwa, jeśli to konieczne. W końcu podczas negocjacji jest trochę dawania i brania.

Domknięcie

Nadszedł czas, aby zakończyć negocjacje po tym, jak wszyscy będą zadowoleni z wyniku. Wniosek obejmuje osiągnięcie konsensusu i ustanowienie go. Może to przybrać formę pisemnej lub ustnej umowy. Ta ostatnia jest zazwyczaj lepsza, ponieważ szczegółowo wyjaśnia punkt widzenia każdej ze stron. Upewnij się, że każdy partner jest świadomy specyfiki i oczekiwań. Uwzględnij wszelkie kompromisy lub reperkusje, które mogą wynikać z tego, że jeden lub więcej z was nie dotrzyma końca umowy.

Porady dotyczące negocjacji

Nie każdy posiada zdolności wymagane do skutecznego negocjowania. Jest jednak kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby lepiej rozwinąć swoją sprawę:

  1. Uzasadnij to, co robisz: Nigdy nie wchodź w dyskusje bez dowodów na poparcie swojego punktu widzenia. Przynieś ze sobą informacje, aby zademonstrować swoje badania i zaangażowanie w transakcję.
  2. Zrób krok w ich buty: Trzymanie się ziemi nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. Chociaż nie powinieneś przekraczać ograniczeń budżetowych – na przykład, jeśli kupujesz dom lub samochód, nie wydawaj więcej pieniędzy niż musisz – pamiętaj, że druga strona ma podobne ograniczenia. Nie ma nic złego w próbie zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby i potencjalnych powodów, dla których może ona odrzucić Twoją ofertę.
  3. Zabierz emocje: Łatwo jest zaangażować się i pozwolić, aby emocje wpłynęły na ciebie, zwłaszcza jeśli masz duży udział w wyniku. Najlepszym sposobem działania jest kontrolowanie swoich uczuć przed rozpoczęciem.
  4. Rozpoznaj, kiedy przestać: Znajomość punktu krytycznego przed rozpoczęciem negocjacji to sprytny pomysł. Jeśli negocjacje są w stagnacji, nie ma sensu próbować przekonać przeciwnej strony swojego stanowiska.

Co charakteryzuje dobrego negocjatora?

Kompetentny negocjator musi mieć różnorodne umiejętności, takie jak umiejętność słuchania, jasnego myślenia pod przymusem, bycia elokwentnym i skłonnym do kompromisu. Pomaga również, jeśli masz umiejętności perswazyjne i jesteś przygotowany z pewnymi podstawowymi informacjami na temat drugiej strony.

Jak negocjować wynagrodzenie?

Posiadanie planu jest najlepszym podejściem do negocjowania odszkodowania. Podaj konkretne uzasadnienie, dlaczego zasługujesz na podwyżkę lub określone odszkodowanie. Jeśli możesz poprzeć swoje żądanie danymi (dane dotyczące sprzedaży, miesiące, w których osiągnąłeś lub przekroczyłeś limity lub cele oraz referencje klientów lub współpracowników), będzie to pomocne.

Czym są negocjacje biznesowe?

Negocjacje biznesowe to proces między dwiema lub więcej stronami, z których każda ma własne cele, cele i punkty widzenia, i który próbuje znaleźć wspólną płaszczyznę i dojść do porozumienia w celu rozstrzygnięcia sporu, zakończenia sporu i wymiany wartości. Zapytaj o nasze sesje coachingowe online i strategiczne usługi negocjacyjne.

Definicja negocjatora biznesowego

Zdolność przedsiębiorcy do negocjowania ma kluczowe znaczenie zarówno dla codziennych kontaktów, jak i formalnych transakcji, takich jak negocjowanie warunków najmu, sprzedaży, negocjacji usług lub innych umów prawnych. Wykwalifikowany negocjator biznesowy może mieć duży wpływ na negocjacje w negocjacjach. Jeśli chodzi o nasze usługi negocjacyjne, uprzejmie prosimy o kontakt.

Jakie cechy definiują umiejętności negocjacyjne?

Między innymi umiejętności przygotowawcze i planistyczne, znajomość omawianego tematu, zdolność do szybkiego i jasnego myślenia pod presją i niepewnością, zdolność do werbalnego wyrażania swoich myśli, zdolność do słuchania, osądzania i ogólnej inteligencji, uczciwość, zdolność do przekonywania innych, cierpliwość, zdecydowanie, świadomość procesu i stylu drugiej osoby,  elastyczność oraz zdolność myślenia i mówienia to cechy charakterystyczne umiejętności negocjacyjnych. Zapytaj o nasze sesje coachingowe online i specjalistyczne usługi negocjacyjne.

Co to jest wynajęty negocjator kontraktowy

Poniższa rada powinna być brana pod uwagę, jeśli zamierzasz zatrudnić negocjatora kontraktu. Szybko podpisywane umowy często okazują się złe. Większość osób po prostu chce się z tym pogodzić, ponieważ nie lubią negocjować, ale uprzejmie nie spiesz się. Uzyskaj wykwalifikowaną pomoc; wynik będzie znacznie lepszy. Term sheet powinien być zawsze na pierwszym miejscu. Term sheets obejmują szerokie tematy. Uruchom liczby. Ile przyniesie ci korzyści? Powinieneś mieć konkretny pomysł. Podnieś telefon bez zastanowienia. Wszyscy otrzymaliśmy e-maile, które były źle napisane i sprawiły, że zaczęliśmy pytać o prawdziwe motywacje nadawcy. Zadzwoń do tej osoby, jeśli Twoja komunikacja wydaje się wymykać. Nie pozwól, aby nieporozumienie się zaostrzyło, dopóki nie stanie się poważne. Będziesz w stanie znacznie lepiej odczytać sytuację i wiedzieć, kiedy zwolnić, a kiedy przyspieszyć. Uznaj, że początkowa umowa, którą otrzymujesz, jest właśnie tym – wstępną umową. Jeśli dobrze negocjujesz, umowa, którą ostatecznie otrzymasz, będzie znacznie inna.

Czym są dobre negocjacje?

Skuteczne negocjacje to technika stosowana do rozwiązywania konfliktów. Jest to metoda dojścia do kompromisu lub porozumienia bez konfliktów i kontrowersji. Kiedy dochodzi do konfliktu, ludzie naturalnie chcą w jak największym stopniu wzmocnić swoje stanowisko (a może organizację, którą reprezentują). Jeśli chodzi o nasze usługi negocjacyjne, uprzejmie prosimy o kontakt.

Jak podejmujesz decyzje finansowe?

Niezależnie od wyniku, jakość decyzji odnosi się do jakości decyzji finansowej w momencie jej podjęcia. Zapewnienie zarówno skuteczności, jak i wydajności w analizie problemów związanych z wyborem jest możliwe dzięki zasadom jakości decyzji. Ponadto proces, który prowadzi do wysokiej jakości decyzji, jest określany jako jakość decyzji. Jeśli chodzi o nasze usługi negocjacyjne, uprzejmie prosimy o kontakt.

Czym jest rozwiązywanie konfliktów i negocjacje?

Prowadzenie firmy wymaga negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Konflikty między partnerami, kierownictwem, pracownikami i ogółem społeczeństwa są powszechne dla właścicieli firm. Aby znaleźć pokojowe rozwiązanie dla wszystkich stron zaangażowanych w problem, często wymagane są negocjacje. Jeśli chodzi o nasze usługi negocjacyjne, uprzejmie prosimy o kontakt.

Jak działają strategie negocjacyjne?

Stosowanie taktyki negocjacyjnej w znaczących negocjacjach korporacyjnych pociąga za sobą: Upewnij się, że jesteś gotowy. Przychodzenie do dyskusji nieprzygotowane jest jednym z najbardziej podstawowych błędów, jakie możesz popełnić podczas negocjacji, zdefiniowanych celów, Ustal batna, Rozpoznaj, jak działa druga strona, Zdecyduj, kiedy negocjować, Uzyskaj wszystko na piśmie i bądź przygotowany do negocjacji. Zapytaj o nasze usługi negocjacyjne i skorzystaj z naszych profesjonalnych i biznesowych umiejętności negocjacyjnych.

Jak zostać profesjonalnym negocjatorem

Aby pomóc Ci w procesie rozwiązywania konfliktów lub wyzwań w firmie i dojścia do uzgodnionego rozwiązania biznesowego z interesariuszami, skonsultuj się z profesjonalnym negocjatorem, który posiada niezbędne umiejętności negocjacyjne. Ponieważ skuteczne przywództwo wymaga użycia perswazji i negocjacji w celu osiągnięcia pozytywnych wyników, umiejętności negocjacyjne są kluczowym elementem przywództwa. Jeśli chodzi o nasze eksperckie usługi  negocjacyjne, uprzejmie prosimy o kontakt.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]