Zarządzanie Zmianami w Organizacji

Żadna organizacja nie może sobie pozwolić na stanie w miejscu. Zawsze są nowe wyzwania do spełnienia. Jednak każda zmiana, którą musisz wprowadzić, powinna być zaplanowana i wdrożona z ostrożnością, w przeciwnym razie może przynieść więcej szkody niż pożytku!

Główną ideą wszystkich teorii zarządzania zmianą jest to, że żadna zmiana nigdy nie zachodzi w izolacji. W taki czy inny sposób zmiana wpływa na całą organizację i wszystkich ludzi w niej. Ale dzięki dobremu zarządzaniu zmianą możesz zachęcić wszystkich do dostosowania się i przyjęcia nowego sposobu pracy.

W rezultacie organizacja cierpi. Aby zapewnić, że zmiany są wdrażane płynnie i bezproblemowo, zarządzanie zmianą ma kluczowe znaczenie.

Wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu zmianą

Zarządzanie zmianą ma wiele zalet. Niektóre z tych korzyści obejmują lepszą komunikację, zwiększoną produktywność, zmniejszony stres i lepsze podejmowanie decyzji. Zarządzanie zmianą może również pomóc w poprawie morale pracowników i stworzeniu bardziej pozytywnego środowiska pracy.

Proces zarządzania zmianą

 • Planowanie: Na etapie planowania zespół zarządzający zmianą opracuje plan wdrożenia zmiany. Określą, kto będzie odpowiedzialny za każde zadanie i stworzą harmonogram zmiany.
 • Przygotowanie: Na etapie przygotowań pracownicy będą przygotowani na zmianę. Zespół zarządzania zmianą zakomunikuje zmianę pracownikom i pomoże im zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i czego się spodziewać. Będą również szkolić pracowników w zakresie korzystania z nowego systemu lub procesu.
 • Wdrożenie: Na etapie wdrożenia zmiana zostanie wprowadzona w życie. Zespół zarządzający zmianą będzie współpracował z pracownikami, aby upewnić się, że zmiana zostanie prawidłowo wdrożona i że wszyscy są na pokładzie.
 • Monitorowanie: Na etapie monitorowania zespół zarządzający zmianą będzie obserwował zmianę, aby upewnić się, że przebiega ona zgodnie z planem. Wprowadzą również wszelkie niezbędne korekty, aby zapewnić powodzenie zmiany.
 • Ocena: Na etapie oceny zespół zarządzający zmianą oceni, jak dobrze zmiana została wdrożona i czy zakończyła się sukcesem. Zidentyfikują również wszelkie obszary wymagające poprawy i przedstawią zalecenia dotyczące zmian.

Jak przygotować pracowników do zmiany

Kiedy w organizacji zachodzą zmiany, ważne jest, aby przygotować pracowników na to, co ma nadejść. Można to zrobić, informując o zmianie wcześnie i często, zapewniając szkolenia i wsparcie oraz będąc dostępnym, aby odpowiedzieć na pytania. Pracownicy muszą zrozumieć, dlaczego zmiana ma miejsce i co to dla nich oznacza. Jeśli nie otrzymają tych informacji, mogą oprzeć się zmianie lub stać się niezadowoleni.

“To nie najsilniejszy z gatunków przetrwa, ani najbardziej inteligentny przetrwa. To ten, który jest najbardziej przystosowany do zmian.” – Charles Darwin

Korzyści z zarządzania zmianą

Kiedy zmiana jest wprowadzana w organizacji, często może spotkać się z oporem ze strony pracowników. Dlatego zarządzanie zmianą jest tak ważnym procesem – pomaga zapewnić, że wszyscy są na tej samej stronie i rozumieją, dlaczego zmiana ma miejsce i co muszą zrobić, aby się dostosować. Istnieje wiele korzyści z zarządzania zmianą, w tym:

 • Lepsza komunikacja: Gdy pracownicy są odpowiednio informowani o zmianach, promuje to lepszą komunikację w całej organizacji.
 • Zwiększona produktywność: Dzięki jasnemu planowi wdrażania zmian pracownicy mogą skupić się na swojej pracy, zamiast martwić się o to, co dzieje się wokół nich.
 • Zmniejszony stres: Niepewność co do przyszłości może powodować wiele stresu dla pracowników, a zarządzanie zmianą pomaga to zminimalizować, zapewniając jasność i strukturę.
 • Poprawa morale: Kiedy pracownicy czują, że są częścią procesu zmiany i że ich obawy są słyszane, może to zwiększyć morale i pomóc w stworzeniu bardziej pozytywnego środowiska pracy.
 • Zwiększona kreatywność: Wraz ze zmianą pojawiają się możliwości, a zarządzanie zmianą może pomóc uwolnić kreatywność pracowników, którzy odkrywają nowe sposoby robienia rzeczy.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Ustanawiając jasny proces podejmowania decyzji, zarządzanie zmianą może pomóc w zapewnieniu, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian.

Wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania zmianą

Aby upewnić się, że zmiana zostanie skutecznie wprowadzona w organizacji, należy pamiętać o kilku kluczowych rzeczach:

 • Ustal jasny plan zarządzania zmianą: Plan ten powinien określać, dlaczego zmiana ma miejsce, jak zostanie wdrożona i jakie są oczekiwane wyniki.
 • Skutecznie komunikuj zmiany: Pracownicy muszą być odpowiednio informowani o zmianach, aby zrozumieć, dlaczego mają one miejsce i co muszą zrobić, aby się dostosować.
 • Zarządzaj oczekiwaniami: Ważne jest, aby ustalić realistyczne oczekiwania dotyczące tego, ile czasu zajmie pracownikom dostosowanie się do zmian. Zmiana nie następuje z dnia na dzień i może upłynąć trochę czasu, zanim wszyscy w pełni się dostosują.
 • Zachęcanie pracowników do udziału w dyskusji: Pracownicy powinni być zachęcani do zabierania głosu i przekazywania informacji zwrotnych na temat inicjatyw zmian, ponieważ ich wkład może pomóc w zapewnieniu, że zmiany są wdrażane w sposób korzystny dla wszystkich.
 • Zapewnij wsparcie podczas procesu zmiany: Ważne jest, aby mieć jasne kanały komunikacji podczas zarządzania zmianą, aby pracownicy mogli uzyskać pomoc, której potrzebują, gdy stoją w obliczu wyzwań lub niepowodzeń.
 • Rozpoznawaj sukcesy po drodze: Zmiana jest często trudna, ale ważne jest, aby rozpoznać i świętować wszelkie postępy, które zostały poczynione po drodze. Może to pomóc wzmocnić pozytywne zachowania i zmotywować pracowników w miarę postępu zmian.
See also  Style Negocjacji - wyjaśnienie, przykłady

Narzędzia do skutecznego zarządzania zmianą

Jeśli chodzi o zarządzanie zmianą, posiadanie odpowiednich narzędzi i zasobów może mieć znaczenie. Oto kilka z najważniejszych:

 • Oprogramowanie do zarządzania zmianą: To oprogramowanie może pomóc zautomatyzować proces zarządzania zmianą, ułatwiając pracownikom dostęp do potrzebnych informacji.
 • Szkolenie w zakresie zarządzania zmianą: Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie zarządzania zmianami, aby zapewnić pomyślne wdrożenie.
 • Zasoby dotyczące zarządzania zmianą: Istnieje wiele zasobów dostępnych online i drukowanych, które mogą pomóc w zarządzaniu zmianą, od artykułów i e-booków po seminaria internetowe i warsztaty.
 • Zespół zarządzania zmianą: Posiadanie dedykowanego zespołu, który może zarządzać zmianami i zapewniać wsparcie pracownikom, jest istotną częścią skutecznego zarządzania zmianą.
 • Regularne informacje zwrotne od pracowników: Zbieranie regularnych informacji od pracowników może pomóc organizacjom w dostosowaniu się do ich potrzeb i obaw, co może być nieocenione podczas zarządzania zmianami.

Niezależnie od tego, czy wdrażasz zmiany w swojej firmie, czy po prostu próbujesz lepiej zrozumieć proces, dostęp do tych narzędzi i zasobów pomoże Ci odnieść sukces. Dzięki odpowiedniej strategii zarządzania zmianą możesz z powodzeniem poruszać się po każdej zmianie, która pojawi się na Twojej drodze!

Ludzka strona zmiany organizacyjnej

Termin “zarządzanie zmianą” może być mylący, ponieważ ma różne znaczenia, w zależności od zawodu. Dla programistów zarządzanie zmianami polega na aktualizacji wersji kodu oprogramowania (np. z kompilacji oprogramowania 1.4.14 do 1.4.15). Kierownicy projektów używają tego terminu do opisania metody definiowania, oceny i zatwierdzania zmian w projekcie (np. zakresu, rezultatów, terminów lub zasobów) przed wdrożeniem. Menedżerowie ds. zakupów często myślą o zarządzaniu zmianą jako o aktualizacji zakresu pracy w umowie.

Ale kiedy specjaliści ds. zarządzania zmianą mówią o zarządzaniu ludzką stroną zmiany, mamy na myśli zastosowanie ustrukturyzowanego procesu i zestawu narzędzi do przygotowania, wyposażenia i wspierania ludzi w przyjęciu i wykorzystaniu zmiany w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. W kontekście zmian organizacyjnych zarządzanie zmianą polega na maksymalizacji zależnej od ludzi części projektu lub zwrotu z inwestycji (ROI) inicjatywy, części całkowitego zwrotu z inwestycji, która wynika z przyjęcia i korzystania przez pracowników z rozwiązania.

3 poziomy zarządzania zmianą

Teraz, gdy rozumiesz, czym jest zarządzanie zmianą organizacyjną i jaką wartość wnosi do projektów i inicjatyw, podzielmy to na podstawowe aplikacje. Zarządzanie zmianą odbywa się na trzech poziomach: indywidualnym, na poziomie projektu lub inicjatywy oraz na poziomie przedsiębiorstwa. Chociaż są one ze sobą powiązane, każdy poziom ma odrębny cel.

Zarządzanie zmianą dla osób fizycznych

Wszystkie zmiany zachodzą na poziomie indywidualnym. Aby skutecznie zarządzać zmianą, musimy zrozumieć, w jaki sposób poszczególni ludzie doświadczają zmian i jakiego wsparcia potrzebują, aby mogli z powodzeniem przejść transformację. Jakie wiadomości ludzie powinni usłyszeć? Kiedy należy wysyłać wiadomości i od kogo powinny pochodzić? Kiedy jest optymalny czas, aby nauczyć kogoś nowej umiejętności? Jak szkolisz ludzi, aby przyjmowali nowe zachowania? A co sprawi, że zmiany “się utrzymają”?

 Model ADKAR firmy Prosci jest jednym z najczęściej używanych ram zmian na świecie dla osób fizycznych. ADKAR to skrót od Awareness, Desire, Knowledge, Ability and Reinforcement (Świadomość, Pragnienie, Wiedza, Zdolność i Wzmocnienie). Jednostka musi osiągnąć każdy z tych pięciu wyników, aby pomyślnie przejść przez indywidualny proces zmiany:

Model ADKAR jest użytecznym frameworkiem wspierającym zmiany personalne (np. rzucenie palenia), a także zmiany organizacyjne (np. wdrożenie nowego procesu biznesowego).

Zarządzanie zmianą w projektach i inicjatywach organizacyjnych

Zarządzanie zmianą na poziomie projektu jest tym, co specjaliści ds. zarządzania zmianą zwykle mają na myśli, gdy używamy terminu “zarządzanie zmianą organizacyjną” lub po prostu “zarządzanie zmianą”. Celem jest poprawa przyjęcia i wykorzystania projektów lub inicjatyw (takich jak nowy proces wspomniany powyżej) w organizacji. Podczas gdy wszystkie zmiany rzeczywiście zachodzą na poziomie indywidualnym, zespoły projektowe uznałyby za niepraktyczne zarządzanie zmianami i inicjatywami na poziomie projektu indywidualnie. Zarządzanie zmianą na poziomie projektu wypełnia tę lukę, zapewniając proces, działania i taktyki wspierające dziesiątki, setki, a nawet tysiące osób, na które projekt lub inicjatywa ma wpływ . Na poziomie projektu (lub poziomie organizacyjnym) zarządzamy zmianą poprzez:

 • Identyfikacja pracowników i grup, które muszą przyjąć zmianę
 • Zrozumienie zmian, które osoby i grupy będą musiały wprowadzić do swojej codziennej pracy
 • Tworzenie i wspieranie realizacji zindywidualizowanego planu w celu zapewnienia, że dotknięci pracownicy otrzymają informacje, coaching, szkolenia i wsparcie, które umożliwią im skuteczne przyjęcie i wykorzystanie zmiany
See also  Hashtag a cele biznesowe?

Należy zauważyć, że zarządzanie zmianami na poziomie projektu uzupełnia zarządzanie projektami lub podejścia do opracowywania rozwiązań. Zarządzanie projektami (techniczna strona zmiany) projektuje, rozwija i dostarcza rozwiązanie, które rozwiązuje problem lub odnosi się do szansy dla organizacji. Zarządzanie zmianą (ludzka strona zmiany) zapewnia, że ludzie skutecznie angażują się, przyjmują i wykorzystują rozwiązanie projektu.

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Wreszcie, zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie jest kompetencją organizacyjną lub obszarem siły. Podobnie jak inne kompetencje organizacyjne, nie można go osiągnąć z dnia na dzień. Aby było jasne, kompetencja w zakresie zmiany w przedsiębiorstwie nie polega na stosowaniu zarządzania zmianą do inicjatywy obejmującej całe przedsiębiorstwo ani nawet na stosowaniu zarządzania zmianą do wielu inicjatyw w całym przedsiębiorstwie.  Zamiast tego zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie wplata zarządzanie zmianą w strukturę organizacji:

 • Organizacja konsekwentnie stosuje zarządzanie zmianą do inicjatyw
 • Organizacja osadza zarządzanie zmianą w rolach, strukturach, procesach, projektach i kompetencjach przywódczych
 • Liderzy i menedżerowie ludzi mają przeszkolenie i umiejętności potrzebne do prowadzenia swoich zespołów przez zmiany
 • Pracownicy wiedzą, o co prosić, aby odnieść sukces podczas zmiany

Organizacje, które rozwijają kompetencje w zakresie zmian w przedsiębiorstwie, są bardziej elastyczne — szybko reagują na zmiany rynkowe, podejmują strategiczne inicjatywy i wdrażają technologie o mniejszym wpływie na produktywność. Skuteczne wdrażanie zmian jest kluczowym elementem ich działalności. A dobrze przeprowadzone zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie zapewnia przewagę konkurencyjną.

Jaka jest różnica między zarządzaniem zmianą organizacyjną a zarządzaniem projektami?

Organizacje często mylą zarządzanie projektami z zarządzaniem zmianą. Weź pod uwagę, że zarządzanie projektami jest czym, podczas gdy zarządzanie zmianą jest jak.

Zarządzanie projektami koncentruje się na skutecznym projektowaniu i dostarczaniu rozwiązania rozpoznanej potrzeby lub problemu. Definiuje wymagania i elementy dostarczane do pomyślnego wdrożenia rozwiązania.

Zarządzanie zmianą koncentruje się na ludziach równania, zapewniając, że zespół organizacji przyjmuje rozwiązanie. Zarządzanie zmianą wykorzystuje strategie komunikacji, szkoleń i oporu, aby zwiększyć przyjęcie i wykorzystanie rozwiązania.

Dlaczego zarządzanie zmianą organizacyjną jest tak ważne?

Zmiana jest konieczna, aby organizacje odniosły sukces i rozwijały się.

Często organizacje koncentrują się na spełnieniu wymagań rozwiązania, ale nie koncentrują się wystarczająco na korzyściach płynących z rozwiązania.

Nieefektywne zarządzanie zmianą organizacyjną może spowodować, że pracownicy poczują się zaskoczeni i oblężeni; Może to obniżyć morale pracowników i prowadzić do wydłużenia czasu projektu, dodatkowych kosztów projektu, a nawet niepowodzenia projektu.

Skuteczne zarządzanie zmianą organizacyjną sprawia, że pracownicy czują się przygotowani, wyposażeni i wspierani. To napędza pomyślne wdrożenie i przyjęcie zmian.

Prosci®, wiodąca organizacja zarządzająca zmianą, odkryła, że organizacje z lepszymi inicjatywami zarządzania zmianą są sześć razy bardziej skłonne do osiągnięcia celów projektu; pięciokrotnie częściej dotrzymują lub wyprzedzają harmonogram; i dwa razy częściej pozostają w budżecie lub poniżej niego.

Etapy zarządzania zmianą

 • Świadomość potrzeby zmiany
 • Chęć wspierania zmian
 • Wiedza o tym, jak się zmienić
 • Umiejętność wykazania umiejętności i zachowania
 • Wzmocnienie, aby zmiana drążyła

Zmniejszenie presji poprzez uproszczenie procesu

Przez lata wiele firm próbowało wdrażać nowe technologie w swoich miejscach pracy. Ale ponieważ wielu ludzi ma przekonanie, że technologia wyprzedzi ludzi w miejscu pracy, często wahają się lub powodują opór wobec tej zmiany. Tworząc środowisko, w którym pracownicy są zachęcani do zrozumienia zmiany, organizacje są w stanie rozwinąć bardziej otwarte nastawienie na zmiany u swoich pracowników.

Utrzymanie czasu I zasobów organizacji

Zarządzanie zmianą polega na odpowiedniej komunikacji z pracownikami, gdzie będą świadomi, dlaczego zmiana ma miejsce i jaki będzie miała na nich wpływ. Kiedy pracownicy są dobrze poinformowani i zachęcani, stają się bardziej zainteresowani tematem. To z kolei doprowadzi do szybszej realizacji strategii zarządzania zmianą prowadzących do utrzymania czasu i zasobów organizacji.

Stworzenie wszechstronnego I innowacyjnego miejsca pracy

Mając otwarte i progresywne środowisko, w którym istnieje niski opór wobec zmian, zarządzanie zmianą pomaga firmom ustalać standardy akceptowania zmian jako procesu wzrostu. Z czasem rozwinie to wiarę wśród pracowników w decyzje podejmowane przez najwyższe kierownictwo. Gdy będzie to robione konsekwentnie, będziesz mieć wszechstronne i innowacyjne miejsce pracy.

“Świat zmienia się bardzo szybko. Duże nie pokona już małego. To będzie szybkie bicie wolne. “Rupert Murdoch, Przegląd zarządzania zmianą.

See also  Obrót - czym jest, jak obliczyć?

Życie to seria zmian. Może być ekscytujący, nowy i pełen możliwości – lub może być przerażający, niewygodny i nieznany.

Zmiana może mieć zarówno dobre, jak i złe konsekwencje dla organizacji. Sposób, w jaki organizacja radzi sobie ze zmianą, zadecyduje o jej sukcesie lub porażce.

Ten wpis na blogu omówi wpływ zarządzania zmianą na organizacje. Przyjrzymy się korzyściom i wyzwaniom związanym z zarządzaniem zmianą i udzielimy wskazówek, jak skutecznie poruszać się po zmianach w Twojej organizacji!

Rozwijanie umiejętności potrzebnych do zarządzania zmianami organizacyjnymi

Musisz zmienić swoje umiejętności i sposób, w jaki pracujesz, myślisz i zachowujesz się, jeśli chcesz zmienić organizację. Możesz zmienić to, co robisz i jak to robisz, ale jeśli nie zmienisz tego, kim jesteś, nic się nie zmieni.

Istnieją trzy kroki zmiany siebie, aby można było zmienić organizację:

Zrozum własne reakcje na zmiany

Musisz zrozumieć, jak reagujesz na zmiany, zanim będziesz mógł skutecznie nimi zarządzać. Kiedy dzieje się coś nowego, czy wskakujesz do akcji, czy robisz krok wstecz? Czy lubisz zmiany, czy każda nowa rzecz sprawia, że jesteś niespokojny? Wiedza o tym, jak zmiana wpływa na Ciebie, pomoże w opracowaniu planu zarządzania zmianą.

Pozbądź się założeń dotyczących zmiany

Często mamy z góry przyjęte poglądy na temat zmian, które mogą nie być dokładne. Możemy myśleć, że zmiana jest trudna lub że zajmuje dużo czasu, ale te założenia mogą nie być prawdziwe. Aby skutecznie zarządzać zmianą, musisz pozbyć się z góry przyjętych pojęć i zacząć od nowa

Tworzenie planu zarządzania zmianą

Gdy zrozumiesz, w jaki sposób zmiana wpływa na Ciebie i jakie są Twoje założenia dotyczące zmiany, możesz rozpocząć tworzenie planu zarządzania zmianą. Ten plan określi, w jaki sposób będziesz zarządzać zmianami w organizacji i jakie kroki podejmiesz, aby zapewnić pomyślne przejście. Posiadanie tego planu pomoże zmniejszyć lęk i sprawi, że proces zmiany będzie płynniejszy dla wszystkich zaangażowanych.

Jeśli chodzi o zarządzanie zmianą organizacyjną, posiadanie odpowiednich umiejętności jest niezbędne. Rozumiejąc, w jaki sposób zmiana wpływa na Ciebie i opracowując solidny plan zarządzania zmianą, możesz wprowadzić zmiany, które przyniosą korzyści organizacji i jej pracownikom.

Wykorzystaj zasady zarządzania zmianą, aby rozwinąć umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania zmianami organizacyjnymi. Rozumiejąc, w jaki sposób zmiana wpływa na Ciebie i pozbywając się z góry przyjętych wyobrażeń o zmianie, możesz opracować plan zarządzania zmianą, który pomoże organizacji płynnie przejść do nowych zmian.

Po wykonaniu tej czynności można rozpocząć tworzenie planu zarządzania zmianą, który określa, w jaki sposób będzie się zarządzać zmianami w organizacji.

Narzędzia wspierające pozytywną realizację procesów zarządzania zmianą

Dzięki odpowiednim narzędziom do zarządzania zmianą, zarządzanie zmianą pomoże szybciej osiągnąć cele projektu. Narzędzia te obejmują:

Oceny gotowości

Dane z ocen gotowości informują o strategii zarządzania zmianą. Po przeprowadzeniu wywiadów i ankiet zespół zarządzający projektem może ocenić obszary oporności i stworzyć plany łagodzące. Będą również wykorzystywać spostrzeżenia, aby dostosować plany komunikacji i szkoleń oraz wybrać odpowiedni model zespołu zarządzania zmianą.

Ważne obszary w ocenie gotowości:

 • Jak interesariusze rozumieją zmianę i jej wpływ na ich życie
 • Na ile interesariusze są gotowi na zmiany
 • indywidualne postrzeganie gotowości organizacji do zmiany przez interesariuszy

Omówiliśmy kategorie w ocenach gotowości i typowych pytaniach tutaj.

Szkolenia i ciągły rozwój edukacji

Samouczki szkoleniowe wspierają pracowników podczas wdrażania zmian, a 69% udanych inicjatyw zmian wdraża szkolenia przed i po uruchomieniu. Więc oprócz zapewnienia szkolenia w różnych formatach, spersonalizuj szkolenie.

Opinie interesariuszy

Po zebraniu opinii interesariuszy wiesz, co wszyscy myślą o zmianach. Tak więc, angażując interesariuszy we wszystkich fazach projektu, zbierz ich opinie i uwzględnij je w zmianach.

Najlepszym sposobem na zebranie opinii interesariuszy jest przeprowadzenie z nimi wywiadów i wykorzystanie ankiet. Organizacje korzystają również ze spotkań zespołu, poczty e-mail i innych odpowiednich kanałów.

Pomiary i analityka

Śledzenie postępów pomaga w dostarczaniu dokładnych raportów interesariuszom. Zwiększa również odpowiedzialność. Jednym ze sposobów mierzenia postępu zmian jest wykorzystanie kluczowych wskaźników wydajności i wskaźników określonych w planie zarządzania zmianą.

Organizacje mierzą działania związane z zarządzaniem zmianą względem planu bazowego projektu (koszt, harmonogram, rezultaty).

Zarządzanie odpornością

 • Stosowanie zachęt (finansowych, uznaniowych itp.) w celu motywowania pracowników
 • Zbieraj opinie pracowników podczas zmiany, aby śledzić ich opinie
 • Zapewnij odpowiednie i skuteczne szkolenie
 • Zaangażuj pracowników jeszcze przed rozpoczęciem projektu
 • Określ jasno oczekiwania, role i obowiązki

Ponieważ pozytywna zmiana jest często napędzana przez pozytywne emocje, ćwiczenie zarządzania zmianą może również pomóc zmniejszyć opór. Celem jest, aby każdy interesariusz zrozumiał, że organizacja poprawi się po wdrożeniu zmiany.

Plan ciągłego doskonalenia

Niektóre inicjatywy ciągłego doskonalenia obejmują:

 • komunikowanie swoich intencji
 • śledzenie postępu ciągłego doskonalenia
 • Umożliwienie pracownikom doskonalenia się – zapewnienie im informacji, zasobów i narzędzi do doskonalenia

Zarządzanie zmianą wykonane prawidłowo

Wdrażając nowe oprogramowanie lub procesy, zwróć uwagę na istotne elementy zarządzania zmianą. Obejmują one dostosowanie przywództwa, komunikację, szkolenia, zaangażowanie interesariuszy i projekt organizacyjny.

Ponadto musisz unikać wyzwań związanych z zarządzaniem zmianą i używać narzędzi takich jak oceny gotowości do zarządzania zmianą. W trakcie całego procesu zmiany zbieraj informacje zwrotne od interesariuszy i pozwól na otwartą komunikację w celu złagodzenia oporu przed zmianą.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]