Czym jest przywództwo transformacyjne?

Czy kiedykolwiek byłeś w grupie, w której ktoś przejął kontrolę nad sytuacją, przekazując jasną wizję celów grupy, wyraźną pasję do pracy i umiejętność sprawienia, by reszta grupy czuła się naładowana i pełna energii? Ta osoba może być tak zwanym liderem transformacyjnym.

Głównymi celami przywództwa transformacyjnego jest inspirowanie wzrostu, promowanie lojalności i zaszczepianie zaufania członkom grupy. W tym artykule omówiono charakterystykę przywództwa transformacyjnego i jego wpływ na grupy.

Elementy przywództwa transformacyjnego

Bass zasugerował również, że istnieją cztery różne elementy transformacyjnego przywództwa.

Cechy liderów transformacyjnych

Jakie są więc typowe oznaki lidera transformacyjnego? Wspólne cechy liderów transformacyjnych obejmują:

 • Potrafi zachęcać innych do komunikowania się i uczestnictwa
 • Aktywne umiejętności słuchania
 • Adaptacji
 • Autentyczność i autentyczność
 • Kreatywność
 • Inteligentny emocjonalnie
 • Inspirujące
 • Otwartość umysłu
 • Proaktywne rozwiązywanie problemów
 • Samoświadomości
 • Podtrzymujące
 • Gotowość do wzięcia odpowiedzialności
 • Gotowość do podejmowania świadomego ryzyka

Przykłady przywództwa transformacyjnego

Rozpoznawalne postacie, które są często cytowane jako przykłady transformacyjnego przywództwa, obejmują:

 • Nelson Mandela: Były prezydent RPA słynął z tego, że służył jako źródło autentycznej inspiracji.
 • Oprah Winfrey: Potentat medialny słynie z charyzmatycznego, wizjonerskiego i inspirującego stylu przywództwa.
 • Steve Jobs: Jobs słynął z wizjonerskiego przywództwa, które przekształciło Apple w lidera w branży technologicznej.

Efekty przywództwa transformacyjnego

W swoim klasycznym tekście, Transformational Leadership, autorzy Bass i Riggio wyjaśnili, że ci liderzy inspirują ludzi do osiągania niezwykłych wyników. Członkowie grupy są nie tylko zachęcani do uczestnictwa; Są również inspirowani, aby sami stać się liderami.

Liderzy transformacyjni mogą to osiągnąć, reagując i wzmacniając. Cele jednostki stają się lepiej dostosowane do celów całej grupy, tak aby sukces każdego członka grupy wspierał cele organizacji.

Naukowcy odkryli, że ten styl przywództwa może mieć pozytywny wpływ na grupę. Niektóre z tych efektów obejmują:

 • Lepsze wyniki: osoby prowadzone przez osoby transformujące mają lepsze wyniki i są bardziej zadowolone niż osoby w grupach z różnymi typami liderów.
 • Lepsze samopoczucie: Pracownicy, którzy zidentyfikowali wyższy poziom przywództwa transformacyjnego u swoich pracodawców, zgłosili również wyższy poziom dobrostanu. Efekt pozostał znaczący nawet po tym, jak naukowcy kontrolowali czynniki związane z dobrostanem, takie jak obciążenie pracą, wykształcenie i wiek.

Jak stać się bardziej transformacyjnym liderem

Stanie się bardziej transformacyjnym liderem może przynieść wiele korzyści. Naukowcy uważają, że takie wyniki mogą pomóc firmom w opracowaniu programów szkoleniowych dla liderów, które można wykorzystać do nauczania transformacyjnych umiejętności przywódczych.

Nabywanie umiejętności komunikacyjnych, takich jak rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy i rozpoznawanie potrzeb pracowników, są ważnymi elementami przywództwa transformacyjnego. Takie programy mogą służyć jako istotne elementy działań promujących zdrowie w miejscu pracy, aby poprawić samopoczucie pracowników.

See also  10 prostych sposobów na dobre zarządzanie czasem

Co możesz zrobić, aby stać się bardziej transformacyjnym liderem? Eksperci ds. przywództwa sugerują, że solidna i pozytywna wizja przyszłości odgrywa kluczową rolę. Nie tylko ważne jest, aby samemu wierzyć w tę wizję, ale musisz także zainspirować innych, aby również kupili twoją wizję.

Możesz także rozwijać swoje umiejętności transformacyjne, będąc:

 • Prawdziwym
 • Namiętnym
 • Podtrzymującym
 • Godnym zaufania

Jakie są przykłady przywództwa transformacyjnego?

Liderzy, którzy chcą przekształcić ludzi wokół siebie, często myślą długoterminowo i są gotowi poświęcić krótkoterminowe zyski, na przykład dla przyszłych zysków.

Wśród współczesnych liderów biznesu Elon Musk wyróżnia się jako ktoś, kto praktykuje transformacyjne podejście przywódcze. Od kolonizacji Marsa po spowolnienie zmian klimatycznych, wie, jak stawić wyzwania, które zmobilizowałyby partnerów i pracowników do jego poparcia.

Steve Jobs, poprzez swoją pracę w Apple, zmienił sposób, w jaki myślimy o możliwościach i wzornictwie przemysłowym elektroniki osobistej.

Nelson Mandela i Martin Luther King Jr., obaj laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, przekształcili swoje społeczeństwa poprzez aktywizm wokół praw obywatelskich.

Oprah Winfrey została uznana za lidera transformacji za zmianę krajobrazu medialnego dzięki swoim talk show, które otrzymały wszystkie nagrody telewizyjne.

Widać, że przywództwo transformacyjne działa, gdy liderowi udaje się zaszczepić zmianę i zainspirować każdego, z kim ma do czynienia.

Jakie są najważniejsze cechy liderów transformacji?

 • Wysoka samoocena
 • Przyjmuje ignorancję i konflikt jako okazję do stworzenia czegoś obecnie nieznanego
 • Ceni każdą indywidualną opinię jako ważną
 • Stara się zrozumieć vs. być zrozumianym
 • Podejmuje odważne decyzje
 • Gotowość do zmiany decyzji dzięki nowym informacjom
 • Honoruje wkład każdej osoby
 • Skłonność do błędu, przejrzysta, autentyczna, bezbronna
 • Normalny człowiek, nie szukający doskonałości

Czym jest transakcyjny styl przywództwa?

W przeciwieństwie do liderów transformacyjnych, którzy działają w oparciu o swoją wizję, liderzy transakcyjni dążą do ustanowienia kultury ciągłej wymiany wartości między zaangażowanymi stronami.

Na przykład liderzy transakcyjni wyznaczają konkretne cele członkom swojego zespołu, a następnie nagradzają ich za osiągnięcie tych celów. To jest sedno “transakcji”.

Mimo że przywództwo transakcyjne wydaje się łatwe i proste, to nic innego. Liderzy transakcyjni koncentrują się na delikatnej równowadze wyzwań i nagród. Podczas gdy nagrody muszą być wystarczająco wartościowe, aby motywować pracowników, muszą również odpowiadać różnym poziomom wydajności.

Wybór skutecznych zachęt dla wszystkich w organizacji jest niezwykle ważny, ponieważ odpowiednie zachęty mają zwykle liniowy związek z oczekiwanymi wynikami.

Ogólnie rzecz biorąc, przywództwo transakcyjne jest praktycznym podejściem do zarządzania innymi, ponieważ opiera się na dostępnym systemie nagród i kar, który każdy może zrozumieć.

Przywództwo transformacyjne a przywództwo transakcyjne

Przywództwo transformacyjne jest często przeciwstawiane przywództwu transakcyjnemu, które jest stylem, który jest zasadniczo przeciwieństwem przywództwa transformacyjnego. W podejściu transakcyjnym liderzy motywują swoich podwładnych poprzez stosowanie nagród i kar.

See also  Cechy przedsiębiorcy - przykładowa lista

Podczas gdy podejście transformacyjne koncentruje się na komunikacji, inspiracji i pozytywnym wzmocnieniu, liderzy transakcyjni nadzorują, monitorują wydajność i tworzą procedury w celu maksymalizacji wydajności. Chociaż podejście transakcyjne może być skuteczne w niektórych sytuacjach, nie sprzyja lojalności, innowacyjności ani kreatywności.

 • Koncentracja na zgodności z przepisami
 • Ma tendencję do koncentrowania się na celach krótkoterminowych
 • Motywuje entuzjazmem i charyzmatyczną inspiracją
 • Koncentracja na zaangażowaniu
 • Bardziej skoncentrowany na długoterminowym sukcesie
 • Widać, że transakcyjne i transformacyjne style przywództwa mają wiele wspólnego, ale różnią się także w niektórych innych aspektach.
 • Należy zauważyć, że nie oznacza to, że jeden z nich jest dobry lub zły, lub lepszy od drugiego. Oba mają swoje zalety i wady, które można wykorzystać lub uniknąć w zależności od sytuacji.
 • Przywództwo transakcyjne najlepiej sprawdza się w maksymalizacji wydajności operacyjnej, a także w budowaniu procesów i struktury zarządzania. Nie jest tak świetny w innowacjach, rozwoju zawodowym lub długoterminowej strategii.
 • Przywództwo transformacyjne może inspirować zmiany w całej firmie i motywować pracowników do pracy nad jednolitą wizją. Jednak często pojawiają się wyzwania, które towarzyszą również temu stylowi. Ten rodzaj przywództwa często nie zwraca uwagi na szczegóły i wymaga dużej koordynacji, która może nie działać w organizacji bez wbudowanej struktury zarządzania.
 • Poza tym liderzy transformacyjni muszą długo podtrzymywać swój zapał, aby nadal motywować innych.
 • Tak więc przywództwo transakcyjne załatwia sprawy, podczas gdy przywództwo transformacyjne wie, jak inspirować ludzi do robienia czegoś nowego. Dobrą wiadomością jest to, że te dwa rodzaje przywództwa nie wykluczają się wzajemnie.
 • Ten sam lider może być wzorem do naśladowania w obu stylach, w zależności od sytuacji. Na przykład zespoły sprzedaży mogą działać na zasadach transakcyjnych. Mają miesięczne limity do osiągnięcia i są nagradzani premią, która zachęca ich do zamknięcia jak największej liczby transakcji.
 • Jednocześnie dział strategii może pracować nad realizacją większej wizji i próbować wymyślić nowe koncepcje i produkty, które w pełni ją zawierają. Aby odnieść sukces, potrzebują przestrzeni do eksperymentowania i “przekształcania” swojego myślenia. W związku z tym przywództwo transformacyjne może tu działać lepiej.
 • Podsumowując: jeśli jesteś liderem (całej firmy lub pojedynczego działu lub zespołu) z jednym celem, możesz wybrać, czy chcesz odpowiednio zastosować przywództwo transformacyjne, a nie transakcyjne. Ale jeśli twoje ambicje obejmują wiele kierunków, prawdopodobnie będziesz musiał nauczyć się łączyć oba rodzaje przywództwa, aby uzyskać najlepsze wyniki. Ta koncepcja jest również wspierana przez badania.

Widać, że transakcyjne i transformacyjne style przywództwa mają wiele wspólnego, ale różnią się także w niektórych innych aspektach.

Należy zauważyć, że nie oznacza to, że jeden z nich jest dobry lub zły, lub lepszy od drugiego. Oba mają swoje zalety i wady, które można wykorzystać lub uniknąć w zależności od sytuacji.

See also  Jak motywować pracowników? Lista przykładów

Przywództwo transakcyjne najlepiej sprawdza się w maksymalizacji wydajności operacyjnej, a także w budowaniu procesów i struktury zarządzania. Nie jest tak świetny w innowacjach, rozwoju zawodowym lub długoterminowej strategii.

Przywództwo transformacyjne może inspirować zmiany w całej firmie i motywować pracowników do pracy nad jednolitą wizją. Jednak często pojawiają się wyzwania, które towarzyszą również temu stylowi. Ten rodzaj przywództwa często nie zwraca uwagi na szczegóły i wymaga dużej koordynacji, która może nie działać w organizacji bez wbudowanej struktury zarządzania.

Poza tym liderzy transformacyjni muszą długo podtrzymywać swój zapał, aby nadal motywować innych.

Tak więc przywództwo transakcyjne załatwia sprawy, podczas gdy przywództwo transformacyjne wie, jak inspirować ludzi do robienia czegoś nowego. Dobrą wiadomością jest to, że te dwa rodzaje przywództwa nie wykluczają się wzajemnie.

Ten sam lider może być wzorem do naśladowania w obu stylach, w zależności od sytuacji. Na przykład zespoły sprzedaży mogą działać na zasadach transakcyjnych. Mają miesięczne limity do osiągnięcia i są nagradzani premią, która zachęca ich do zamknięcia jak największej liczby transakcji.

Jednocześnie dział strategii może pracować nad realizacją większej wizji i próbować wymyślić nowe koncepcje i produkty, które w pełni ją zawierają. Aby odnieść sukces, potrzebują przestrzeni do eksperymentowania i “przekształcania” swojego myślenia. W związku z tym przywództwo transformacyjne może tu działać lepiej.

Podsumowując: jeśli jesteś liderem (całej firmy lub pojedynczego działu lub zespołu) z jednym celem, możesz wybrać, czy chcesz odpowiednio zastosować przywództwo transformacyjne, a nie transakcyjne. Ale jeśli twoje ambicje obejmują wiele kierunków, prawdopodobnie będziesz musiał nauczyć się łączyć oba rodzaje przywództwa, aby uzyskać najlepsze wyniki. Ta koncepcja jest również wspierana przez badania.

Potencjalne pułapki

Chociaż przywództwo transformacyjne jest często postrzegane jako jedno z najlepszych podejść do przywództwa, nie oznacza to, że jest ono odpowiednie dla każdej sytuacji. Na przykład, gdy członkowie grupy potrzebują więcej wskazówek i wskazówek, skuteczniejsze może być zastosowanie bardziej transakcyjnego podejścia.

Styl transakcyjny może pomóc w poprawie spójności i zaangażowania grupy, ale może również przyczynić się do wypalenia, gdy członkowie grupy czują się stale zmuszani do poświęcenia całego swojego czasu i wysiłku, aby wspierać cele grupy.

W sytuacjach, w których duża kreatywność i innowacyjność są ważne dla sukcesu, styl transformacji jest często korzystnym podejściem. Ale jeśli skupiamy się na osiągnięciu określonego zestawu krótkoterminowych celów, przyjęcie bardziej transakcyjnego podejścia może prowadzić do mniejszego chaosu i lepszych wyników.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]