Etyka w Pracy – 8 cech, dobre praktyki

Koncepcja etyki w miejscu pracy jest ewoluującą kompilacją zasad, które ulegają zmianom w oparciu o indywidualne postrzeganie i różne interpretacje środowiska pracy. Dla niektórych osób może to odnosić się do ich codziennej fizycznej przestrzeni roboczej w biurze, podczas gdy inni mogą uważać swoje biuro domowe za swoje główne miejsce pracy.

Bez względu na to, gdzie pracujesz, czy to w domu, czy w biurze, przestrzeganie etyki w miejscu pracy pozostaje kluczowym elementem sukcesu w zawodzie. Organizacje są powszechnie znane ze swojego zaangażowania w zasady etyczne i zachowania, co z kolei pomaga im poprawić wydajność poprzez zachęcanie do przejrzystości i nakładanie sankcji, gdy pracownicy nie przestrzegają standardów etycznych.

Czym jest etyka w miejscu pracy?

Wiele ogólnych standardów etycznych w miejscu pracy nie jest definiowalnych, ale są to ogólne standardy etyczne zachowania, które pracownicy muszą wykazać. W tym samym duchu w podręczniku korporacyjnym można zdefiniować szereg zasad etyki korporacyjnej:

Rola etyki w miejscu pracy

Wszelkiego rodzaju uchybienia etyczne mają tendencję do kuli śnieżnej w środowisku pracy. Gdy pracownicy zobaczą, że inni łamią zasady bez reperkusji, mogą zacząć myśleć, że jest to wybaczalne, aby oni również to robili. Wysyła komunikat, że nie tylko zachowanie pozostanie nierozwiązane, ale komunikuje, że jest akceptowalne. W najgorszym przypadku mogą postrzegać firmę w negatywnym świetle i zdecydować się na odejście. Zasadniczo kultura, w której tolerowane jest niewłaściwe postępowanie, może skutkować wyższymi obrotami, niższą produktywnością, a ostatecznie zmniejszoną reputacją i rentownością

Organizacja, która nie walczy systematycznie z nieetycznymi zachowaniami, zawsze będzie cierpieć, nawet jeśli przestępstwa, o których mowa, nie są uważane za poważne przez większość ludzi. Nieetyczne zachowanie, które trwa bez nagany, podważa moralne podstawy organizacji, prowadząc do poważniejszych problemów niż kwestia nieetyczna, o której mowa.

Etyka pracy w praktyce

Etykę społeczną w miejscu pracy można podzielić na dwa szerokie obszary wysiłku: jak pracownik zarządza sobą w organizacji (jak wpływa i w jakiej kulturze korporacyjnej ma znaczenie). Oba mają ogromny wpływ na morale pracowników, produktywność, lojalność pracowników.

See also  Co to jest koszt alternatywny?

Rola etyki pracy w edukacji.

Poprawę etyki pracy pracowników można osiągnąć poprzez wdrożenie efektywnej realizacji zadań oraz skutecznych systemów i nawyków interakcji w miejscu pracy poprzez styl zarządzania. Zachęcając i motywując pracowników do etycznego zachowania, organizacje mogą zapewnić, że etyczne zachowanie jest głęboko zakorzenione na wszystkich poziomach organizacji i pozytywnie wpływa na opinię publiczną firmy.

8 podstawowych cech silnej etyki pracy pracownika:

 • Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni być odpowiedzialni za swoje wysiłki związane z pracą, co oznacza, że ponoszą odpowiedzialność za bieżące projekty i w razie potrzeby ponoszą winę za błędy.
 • Aby skutecznie wykonać zadanie, pracownik musi pozostać skupiony i unikać rozpraszania uwagi przez rozmowy, media społecznościowe, technologię itp.
 • Produktywność zależy od zdolności pracownika do przezwyciężania czynników rozpraszających uwagę, ignorowania wpływów zewnętrznych i pokonywania przeszkód, które powstrzymują go przed wykonywaniem zadań.
 • Będąc obecnym w kulturze pracy, pracownicy, którzy wykazują się profesjonalizmem, pojawiają się i traktują swoją pracę poważnie, szanując innych i odpowiednio się ubierając.
 • Poświęcenie oznacza konsekwencję i gotowość do codziennego wykonywania zadań, a wszystko to przy zachowaniu koncentracji i produktywności.
 • Chęć poprawy: pracownicy, którzy korzystają z informacji zwrotnych i uczenia się, pokazują, że są gotowi pracować, aby rozwijać swoją karierę.

Korzyści i znaczenie etyki w miejscu pracy

 • Może stymulować pozytywne zachowania pracowników i tworzyć pozytywną atmosferę w miejscu pracy
 • Zapewnia kierownictwo i mentoring swoich pracowników w zdrowym środowisku
 • Miejsce pracy z dobrą etyką zwykle wzmacnia więź pracowników ze swoim przełożonym
 • Zwiększa produktywność poprzez wydajność pracowników i zadowolenie z pracy, co z kolei zwiększa rozwój firmy.
 • Zła etyka w miejscu pracy może powodować napięcie w relacjach z interesariuszami firmy
 • Kiedy wycieknie (co najprawdopodobniej nastąpi), złe zachowanie może zostać zarejestrowane i wepchnięte w niesmaczne nagłówki online. Może to prowadzić do utraty reputacji marki.

Jak radzić sobie z nieetycznymi problemami w miejscu pracy.

Miejsca pracy powinny mieć pewne zasady i przepisy dotyczące etyki. 1 Organizacje są zobowiązane do posiadania wcześniej ustalonych ogólnych zasad dotyczących przestrzegania dyscypliny pracy w miejscu pracy.

Ponadto, jeśli zasady zostaną spisane w strategicznych miejscach w miejscu pracy, pomoże to również przypomnieć ludziom o zasadach. Ludzie mają tendencję do podświadomego postrzegania tego, co widzą każdego dnia.

Zaakceptuj opinię/skargę

Ułatwienie pracownikom usprawnienia procesu zgłaszania uwag lub skarg w przypadku niewłaściwego zachowania w miejscu pracy, w tym między innymi nękania, zniewag lub wszelkich form nieetycznych zachowań.

narzędzia takie jak Formplus, możesz tworzyć formularze online, aby otrzymywać skargi dotyczące nękania w miejscu pracy lub innych nieetycznych zachowań.

Lista konsekwencji nieetycznego zachowania

Umiejscowienie konsekwencji zachowania w złej wierze powinno być strategicznie umieszczone obok zasad w instytucji. Jednak nawet jeśli dana osoba zdecyduje się zignorować zasady, strach przed konsekwencjami będzie służył jako środek odstraszający.

Postępowanie dyscyplinarne Szybka próba.

Przypadki napaści na tle seksualnym, molestowania i powiązanych przestępstw popełnianych przez osoby na stanowiskach kierowniczych są często zaciemniane przez korporacje. Konieczne jest, aby takie incydenty były utrzymywane w tajemnicy i nie upubliczniane.

See also  Techniki Negocjacji - wyjaśnienie, przykłady

Niezależnie od sprawcy instytucja musi podjąć natychmiastowe działania naprawcze w przypadku naruszenia zasad.

“Czy mógłbyś mnie oświecić koncepcją niezachwianego zaangażowania w pracę?”

Etyka pracy to osobisty zestaw norm, które pozwalają osobie być konkurencyjnym i cieszyć się pracą. Pracownicy o silnej etyce pracy są często postrzegani jako nieatrakcyjni ze względu na ich dążenie do osiągnięcia celów zawodowych.

Znaczenie silnej etyki pracy

Pracownicy o silnej etyce pracy często wyprzedzają swoich rówieśników, jeśli chodzi o osiąganie celów firmy. Komunista z dobrą etyką pracy może konsekwentnie dostarczać wysokiej jakości pracę i pomagać organizacji iść naprzód.

Tacy pracownicy często wykazują wzorowe zachowanie, które inni mogą naśladować. Najlepszym tego przykładem jest ich sposób myślenia i działania, które mogą mieć pozytywny wpływ na innych pracowników.

Jakie są korzyści z silnej etyki pracy.

Zespół pracowników o silnej etyce pracy zapewnia szereg korzyści dla Twojej firmy jako całości. Wśród nich:

 • Zwiększona produktywność. Pracownicy o silnej etyce pracy traktują swoją pracę poważnie i poświęcają swoje godziny pracy na wykraczanie poza to, czego się od nich wymaga. Ich pasja do pracy oznacza, że będą wykonywać zadania szybko i najlepiej jak potrafią.
 • Tworzy godne szacunku miejsce pracy. Silna etyka pracy często wiąże się z okazywaniem profesjonalizmu wobec liderów i współpracowników. Im więcej pracowników wykazuje takie zachowanie, tym bardziej szanowane jest twoje miejsce pracy.

“Maksymalne zaangażowanie i zaangażowanie pracowników”

Motywuj swoich pracowników bezpośrednimi i przejrzystymi kontaktami z Tobą.

Przykłady silnej etyki pracy

Te cztery przykłady pokazują, jak może wyglądać dobra etyka pracy.

Przykład #1

George kładzie duży nacisk na osiąganie jak najlepszych wyników. Wykonuje swoją pracę na czas i z niezmienną jakością. Przed przesłaniem George spędza czas na szukaniu błędów, więc opiekunowie nie mają zbyt wiele do naprawienia.

Przykład #2

David jest bardzo uważny na przydzielone zadania. Pozostaje skupiony do momentu zakończenia zadań. Jej umiejętności zarządzania czasem pozwalają jej robić przerwy w razie potrzeby.

Przykład #3

Jody przejmuje odpowiedzialność za pracę. Jeśli coś pójdzie nie tak, weźmie winę w swoje ręce i będzie współpracować z zespołem, aby rozwiązać problem.

Różnica między dobrą a złą etyką pracy.

Niektórzy pracownicy mają tendencję do wykazywania pozytywnej lub negatywnej etyki pracy, gdy dołączają do firmy. I odwrotnie, rekrutacja pracowników o silnej etyce pracy wymaga mniejszych inwestycji, ale taką postawę można zaszczepić.

Twórz skuteczne programy mentoringowe i szkoleniowe

Jasno sformułowane zasady oczekiwanego zachowania rekrutów mogą zminimalizować nieproduktywne cechy. Praktyka stawia nowicjuszy pod opieką doświadczonych profesjonalistów, dając im esencję staranności. Taka inicjatywa mogłaby również odegrać ważną rolę w przyciąganiu najwyższej klasy pracowników, biorąc pod uwagę ich zaangażowanie w niesłabnący profesjonalizm.

See also  Jak otworzyć własną restaurację?

Po drodze możesz przyjąć bardziej akademickie podejście dzięki angażującemu programowi szkoleniowemu, który uczy nowych pracowników najbardziej produktywnych sposobów wykonania pracy.

Usuwanie przeszkód

Silna etyka pracy zależy od siły pracowników. Często wymagają interakcji z samymi pracownikami, a negatywność w miejscu pracy może uniemożliwić im wypełnianie obowiązków bez uszczerbku dla jakości wykonywanej pracy.

Zaspokojenie potrzeb Twoich pracowników

Pracownicy wykazują wyższy poziom zaangażowania w swoją firmę, gdy ich indywidualne potrzeby są spełnione. Jakie są te problemy życiowe? Może być większa chęć doskonalenia swoich umiejętności lub doskonalenia się w wykonywaniu swojej pracy w praktyce – inni będą chcieli na nowo zdefiniować zakres swoich zainteresowań i poprawić efektywność pracy.

Stwórz atmosferę sprzyjającą konstruktywnym zachowaniom.

Gdy panująca atmosfera kłóci się z dobrą etyką pracy, wpajanie takiej dyscypliny stanowi wyzwanie dla pracowników. Podczas gdy osoba obdarzona ścisłym kodeksem etycznym może służyć jako katalizator dla innych, jest również odwrotnie. Aby zapobiec wzrostowi liczby pracowników o złej etyce pracy, konieczne jest rozwijanie kultury, która konsekwentnie uznaje cnotliwe zachowanie i zniechęca do niepożądanych działań.

Daj dobry przykład

Etyka pracy to osobisty zestaw wartości, które regulują zachowanie pracownika w miejscu pracy. Pracownik może mieć dobrą etykę pracy lub złą etykę pracy, a każdy ma inny wpływ na zachowanie w miejscu pracy.

“Czym jest wspaniała moralność pracy?”

Osoby o godnych pochwały zasadach działania wykazują niezrównane zaangażowanie w organizację i są bardzo entuzjastycznie nastawione do swojej pracy. Z natury mają atrybuty niezawodności i konsekwentnie dostarczają najwyższej klasy wyniki, aby pomóc firmie skutecznie osiągnąć swoje cele.

Jak poprawić swoją etykę pracy?

Organizacja ma kilka sposobów na poprawę etyki pracy swoich pracowników. Metody te obejmują:

 • Tworzenie programów mentorskich i szkoleniowych w celu bezpośredniego wykazania silnej etyki pracy
 • Usuwanie przeszkód wywołujących stres, które powstrzymują pracowników przed zaangażowaniem się w firmę
 • Zaspokajanie potrzeb poszczególnych pracowników w celu zachęcenia do większego zaangażowania
 • Zmiana ogólnej kultury firmy w celu zachęcenia do pozytywnej etyki pracy
 • Demonstrowanie pozytywnych zachowań, które chciałbyś zobaczyć u swoich pracowników

Personio pozwala stworzyć silną etykę pracy w zespole.

Posiadanie pracowników o silnej etyce pracy jest niezbędne do dalszego rozwoju firmy, tak jak zła etyka pracy może utrudniać postęp. Personio może pomóc Ci rozwinąć pozytywne zachowania pracowników dzięki narzędziu do śledzenia kandydatów, które pomoże Ci znaleźć pracowników o wysokiej wydajności. Zamów bezpłatne demo, aby zobaczyć, jak Personio może pomóc Twojej firmie już dziś.

Wartość silnej etyki pracy

Zasady rządzące zachowaniem pracowników w miejscu pracy nazywane są etyką. Pomimo ciągłego koncentrowania się organizacji na promowaniu etycznych zachowań w miejscu pracy, współczesne uchybienia etyczne i niewłaściwe postępowanie utrzymują się.

Wychodząc od podejścia wewnętrznego, idea zwiększania kompetencji i pracowitości pracowników, ucieleśniając kulturę wydajności i uczciwości, przyczynia się do stworzenia środowiska sprzyjającego stosowaniu uczciwych i pryncypialnych praktyk w celu wzmocnienia zbiorowego ducha korporacyjnego, co prowadzi do wzrostu wiarygodności organizacji i zapewnienia jej zrównoważonego dobrobytu. Firmy, które są świadome płynności i wyzwań związanych z subtelnościami etycznymi i behawioralnymi, skutecznie tworzą spójne środowisko pracy, które optymalizuje samopoczucie ich pracowników.

[Ocen: 0 Ilość Ocen: 0]