Produktywność: co to jest?

Dzień, rok lub życie są skończone pod względem czasu. Zdolność osoby, grupy lub organizacji do efektywnej pracy w tym przedziale czasowym w celu maksymalizacji produkcji jest zwykle określana jako produktywność.

Różnorodne elementy przyczyniają się do wysokiej produktywności, w tym motywacja, osobowość, naturalne umiejętności, edukacja lub szkolenie, środowisko, wsparcie rówieśników, zarządzanie czasem, a nawet szczęście. Inne czynniki fizyczne, które przyczyniają się do produktywności, obejmują: Zarówno krótko-, jak i długoterminowy wzrost produktywności można osiągnąć poprzez ćwiczenia, dobrą dietę i odpowiedni odpoczynek. Inni walczą o to, aby być bardziej produktywnymi i mogą zwrócić się do codziennych ćwiczeń i zdrowszych nawyków, aby pomóc im w załatwieniu spraw. Niektórzy ludzie wydają się być superproducentami.

Poziom produktywności umysłowej i poczucie zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej motywacji określa, jak bardzo są produktywni. Często rozwija się organicznie z pracy, którą ludzie postrzegają jako znaczącą lub ważną samą w sobie. Nawet jeśli nie każda praca, którą trzeba wykonać każdego dnia, może mieć dla nich głębokie znaczenie, badania wykazały, że utrzymanie uwagi na ważniejszym długoterminowym celu może pomóc znaleźć motywację i wytrzymałość, aby wykonać bardziej obciążające codzienne obowiązki.

Niestety, istnieje mnóstwo sposobów sabotowania produktywności. Na przykład przechodzenie między wieloma zadaniami jednocześnie zmniejszy ogólną produktywność, ponieważ mózg potrzebuje trochę czasu, aby zaangażować się w jeden zestaw pracy i odłączyć się od innego. Ponadto technologia oferuje niekończącą się podaż pilnych rozrywek; minimalizacja ich użycia powinna zwiększyć produktywność.

Co sprawia, że produktywność jest ważna?

Każda odnosząca sukcesy i wydajna firma jest świadoma wartości, jaką dodaje produktywność każdego pracownika.
Produktywność pracowników to termin używany do opisania, jak skutecznie pracownicy wykorzystują swój czas do wykonywania ważnych i istotnych zadań, które zwiększają przychody i pomagają firmie osiągnąć jej cele.
Kiedy Twoi pracownicy są produktywni w ten sposób, Twoja firma wykorzystuje swoje zasoby ludzkie efektywnie i w najszerszym możliwym zakresie.
Produktywność pracowników ma kluczowe znaczenie, ponieważ firma powinna wydawać mniej na wynagrodzenia pracowników niż to, co pracownicy generują za to poprzez swoją pracę.

See also  Sales Manager - kim jest? czym się zajmuje w firmie?

Dlaczego ludzie stają się produktywni?

Nie ma tajemnicy produktywności. Ale dziesięciolecia badań wykazały, że niektórzy ludzie są bardziej zdolni do wykonywania zadań i bycia produktywnymi niż inni, a motywacja, osobowość i emocje odgrywają znaczący wpływ na to, jak dobrze ktoś jest w stanie wykonać zadania. Ci, którzy czują się naturalnie mniej produktywni, nie muszą rozpaczać, pomimo faktu, że niektóre elementy wpływające na produktywność, takie jak osobowość, nie zawsze są łatwe do zmodyfikowania. Każdy może podjąć wysiłki, aby zwiększyć swoją produktywność, znaleźć sztuczki i metody, które działają dla niego i przejść przez wszelkie potencjalne przeszkody.
Zobacz Zwiększanie produktywności, aby zapoznać się z konkretnymi taktykami zwiększającymi produktywność. Zapoznaj się z hackami, systemami i technikami zwiększającymi produktywność, aby dowiedzieć się więcej o hackach zwiększających produktywność. Zobacz Przeszkody na drodze do produktywności, aby uzyskać wskazówki, jak uniknąć typowych problemów z produktywnością.

Co pobudza ludzi do wydajnej pracy?

U ludzi grupa nakładających się na siebie wrodzonych pragnień często służy jako siła napędowa produktywności. Należą do nich chęć wniesienia wkładu do grupy, potrzeba intelektualnej stymulacji i wyzwań oraz potrzeba podstawowych wymagań, takich jak żywność, schronienie i bezpieczeństwo. Takie pragnienia mogą pobudzić kogoś do ukończenia zadania w pracy, posprzątania domu, przygotowania posiłku dla rodziny lub wykonania innego wymaganego zadania.
Poza tymi podstawowymi wymaganiami, ludzie są zmotywowani do podejmowania produktywnych przedsięwzięć poprzez identyfikację i emocje. Na przykład ludzie mogą być zainspirowani do ukończenia trudnej aktywności, ponieważ poprawi to ich status społeczny lub ponieważ później poczują się dumni. Nawet jeśli coś nie jest absolutnie niezbędne do przetrwania, pragnienie bycia postrzeganym jako produktywna osoba – cecha powszechnie uważana w wielu kulturach – może zachęcić kogoś do jej ukończenia.

Dlaczego niektóre osoby produkują więcej niż inne?

To, jak produktywna może być dana osoba, prawdopodobnie ma duży wpływ na jej wyjątkową osobowość. Na przykład osoby o większej sumienności wydają się być bardziej zorganizowane, zorientowane na szczegóły i zorientowane na cel niż osoby o niższej sumienności, co często prowadzi do wyższej wydajności. Ludzie, którzy są bardziej biegli w opóźnianiu gratyfikacji, mogą być również bardziej produktywni niż ci, którzy często szukają szybkich zysków. Na produktywność jednostki mogą również wpływać czynniki zewnętrzne, w tym otoczenie, środowisko i wsparcie społeczne.

Co to jest produktywność w miejscu pracy?

W miejscu pracy produktywność odnosi się po prostu do tego, ile “pracy” jest wykonywane w danym czasie. Wyniki można ocenić na podstawie takich rzeczy, jak pozyskanie nowych klientów, wykonane połączenia telefoniczne i, oczywiście, wygenerowana sprzedaż, w zależności od rodzaju działalności. Głównym celem firmy powinno być zwiększenie produktywności bez uszczerbku dla jakości jej produktów lub wykorzystania zasobów.

Jak można zwiększyć produktywność osobistą?

Oto kilka podstawowych strategii zwiększania codziennej produktywności: Tworzenie listy obowiązków w kolejności ważności i wykonywanie każdego z nich pojedynczo.
·         robienie przerw czasowych w celu ogólnego zwiększenia wydajności
·         wykonywanie regularnych ćwiczeń
·         spożywanie zbilansowanej diety

Jak można wykazać produktywność w pracy?

Wyznaczanie celów, koncentrowanie się na jednym zadaniu na raz, dotrzymywanie terminów, docieranie na czas, robienie przerw, koncentrowanie się najpierw na większych projektach, blokowanie harmonogramu, uczestniczenie w produktywnych spotkaniach i delegowanie obowiązków to przykłady produktywności w pracy.

Czy niektóre cechy osobowości są związane z produktywnością?

Tak. Na przykład staranność została powiązana z większą produktywnością zarówno w kontekście akademickim, jak i zawodowym. Samokontrola i inne blisko spokrewnione cechy osobowości również są uważane za ważne. Wstępna produktywność ujawnia, że niedawno zidentyfikowana cecha osobowości zwana planowością, która charakteryzuje się skłonnością do tworzenia szczegółowych planów osiągnięcia celów, może również pomóc komuś stać się bardziej produktywnym.

Jak uczucia wpływają na wydajność pracy?

Zarówno szczęśliwe, jak i negatywne emocje mają moc zwiększania lub tłumienia produktywności, jednak konkretna reakcja danej osoby może się różnić. Negatywne uczucia zazwyczaj mają znacznie większy wpływ na czyjąś wydajność. Jedna osoba może zostać zainspirowana do pilnej pracy nad złożeniem projektu wcześniej, czując presję i zdenerwowanie zbliżającym się terminem, podczas gdy inna osoba może zdecydować się na uniknięcie tych nieprzyjemnych emocji, opóźniając projekt do ostatniej chwili.
Badanie wykazało, że udział w interwencji zwiększającej szczęście zwiększył produktywność o około 12%. Wykazano również, że pozytywne emocje, takie jak szczęście, wpływają na produktywność. Jednak powiązania między szczęściem a produktywnością są zniuansowane. Inne dane pokazują, że produktywność pracowników wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat, pomimo znacznego spadku zadowolenia z miejsca pracy, co pokazuje, że szczęście i produktywność niekoniecznie są ze sobą skorelowane.

Czy niektórzy ludzie zwlekają bardziej niż inni?

Tak. Prokrastynacja występuje z różnych powodów, z których każdy jest unikalny dla każdej osoby. Osoba może zwlekać więcej niż inni, jeśli ma problemy z zarządzaniem swoim czasem, brakuje mu samokontroli lub ma wysoki poziom perfekcjonizmu. Ponieważ neurotyczni ekstrawertycy mogą częściej doświadczać silnych negatywnych emocji, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo prokrastynacji, niektórzy badacze spekulują również, że ludzie, którzy są wysoko zarówno w neurotyczności, jak i ekstrawersji, mogą być bardziej skłonni do zwlekania niż ludzie, którzy są niżej w obu cechach.

Czy “pracoholicy” produkują więcej?

Nie, nie zawsze. Większość danych wskazuje na iluzję lepszej produktywności, gdy ktoś pracuje nadmiernie, czasami znany jako “pracoholik”. Ci, którzy nigdy nie przestają pracować, w końcu stają się mniej produktywni i mają problemy z koncentracją. Ponadto są znacznie bardziej podatni na rozpacz i niepokój, co prawdopodobnie zmniejszy ich produktywność. ‘

Czy bycie bezproduktywnym jest kiedykolwiek dopuszczalne?

Absolutnie. Ponieważ ludzie nie są maszynami, próba utrzymania ciągłej produktywności doprowadzi tylko do wypalenia zawodowego. Więcej niż tylko ładowanie ciała i umysłu, odpoczynek i bezczynność pozwalają również na oryginalną, nieustrukturyzowaną myśl, która może prowadzić do odkryć. Na dłuższą metę może to nawet prowadzić do zwiększenia wydajności.
Kluczowym rodzajem dbania o siebie, według wielu, jest pozwolenie sobie na bycie bezproduktywnym w czasach społecznych lub osobistych wstrząsów. Na przykład wiele osób spotkało się z ostrym zmartwieniem, napięciem i żalem podczas pandemii COVID-19. Byli w stanie zmniejszyć swoje obciążenie poznawcze i kontrolować trudne emocje, pozwalając sobie na czas na bycie bezproduktywnym, przynajmniej tymczasowo.

See also  Pieniądz w historii i dzisiejszym świecie – odkryj wszystko, co musisz wiedzieć!

Czym różnią się ludzie produktywni i inni?

Dowody wskazują, że osoby, które są w stanie utrzymać wysoki poziom produktywności, często wykazują szczególne cechy. Ustanawiają wyraźne granice między “pracą” a “życiem”, rezygnują z dodatkowych obowiązków, gdy są już przytłoczeni, dają regularne przerwy i czas urlopu najwyższy priorytet i chętnie wchodzą w interakcje z innymi w sposób, który jest korzystny dla obu stron.

W jaki sposób można zwiększyć długoterminową produktywność?

Jak widać, istnieje wiele powiązanych ze sobą zalet długoterminowej produktywności, które mają pozytywny wpływ na różne aspekty Twojej firmy, w tym zaangażowanie, dobrobyt i ulepszoną kulturę miejsca pracy.

Proste techniki zwiększające produktywność każdego dnia

Po pierwsze, zarządzaj swoją energią, a nie czasem.

Prawdopodobnie zdasz sobie sprawę, że wykonujesz określone czynności lepiej w określonych momentach, jeśli się nad tym zastanowisz. Jak się czujesz, kiedy budzisz się po raz pierwszy? Popołudnie? Wieczór? Określ, które działania są najbardziej odpowiednie dla każdego poziomu energii i pory dnia.

Krok 2: Przygotuj się poprzedniego wieczoru.

Poświęć trochę czasu każdej nocy, ustalając listę rzeczy do zrobienia na następny dzień, jeśli robisz tylko jedną rzecz każdego dnia. Kiedy zrobię to poprawnie, nakreślę utwór, który napiszę następnego dnia i stworzę listę najważniejszych priorytetów do ukończenia. Tego wieczoru zajmuje to 10 minut, ale następnego dnia oszczędza 3 godziny.

Krok 3: Poczekaj do południa, aby sprawdzić pocztę e-mail.

Brzmi łatwo. To nigdy nie jest zrobione. Musiałem długo walczyć z impulsem, by sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą, zanim zrozumiałem, że wszystko może poczekać kilka godzin. We wczesnych godzinach porannych każdego dnia nie sprawdzaj poczty e-mail, ponieważ nikt prawdopodobnie nie wyśle Ci wiadomości e-mail dotyczącej prawdziwej sytuacji awaryjnej (śmierć w rodzinie itp.). Zamiast reagować na to, co jest “pilne”, wykorzystaj poranek, aby zrobić to, co ważne.

Krok 4: Odłącz się od telefonu i umieść go w innym pokoju.

lub na biurku współpracownika. Odłóż go poza zasięg wzroku, a przynajmniej ukryj. Eliminuje to chęć sprawdzania Facebooka, Twittera, Instagrama i innych mediów społecznościowych. Korzystając z tej prostej techniki, możesz uniknąć angażowania się w pół pracy, kiedy marnujesz czas, przesuwając uwagę między bezsensownymi rzeczami.

Krok 5: Wykonuj swoją pracę w fajnym miejscu.

Czy zauważyłeś kiedyś, jak ogrzewane pomieszczenie sprawia, że czujesz się senny i ospały? Skupienie umysłu i ciała jest proste i można je osiągnąć, obniżając temperaturę lub przenosząc się w chłodniejsze miejsce. (Ten jest czubkiem kapelusza dla Michaela Hyatta.)

Krok szósty: Wstań lub usiądź.

Twoja przepona naciska na dno płuc, a klatka piersiowa zapada się, gdy jesteś osunięty, co utrudnia ci wygodne i głębokie oddychanie. Odkryjesz, że możesz oddychać łatwiej i głębiej, jeśli usiądziesz prosto lub wstaniesz. W rezultacie twój mózg otrzyma więcej tlenu, co poprawi twoją zdolność koncentracji.

Stwórz “rytuał przed grą”, aby rozpocząć dzień w kroku 7.

Poranek zaczynam od nalania szklanki zimnej wody. Niektórzy ludzie medytują przez pięć minut rano. Podobnie, powinieneś mieć ustaloną kolejność na poranną rutynę. Twój mózg otrzymuje sygnał z tej krótkiej rutyny, że nadszedł czas, aby zacząć pracować, ćwiczyć lub przechodzić przez jakikolwiek inny tryb, w którym musisz być, aby ukończyć swoje zadanie. Rytuał przed grą pomaga również w przezwyciężeniu braku motywacji i wykonywaniu zadań, nawet jeśli nie masz na to ochoty.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]