Kim jest Team Leader / Lider zespołu?

Lider zespołu bądź Team Leader to osoba, która nadzoruje działanie wyznaczonego zespołu. Zapewnienie członkom zespołu kierunku, wsparcia i wskazówek umożliwi im skuteczne wykonanie powierzonych zadań. Zadania lidera grupy zazwyczaj nie obejmują wykonywania standardowych obowiązków zarządczych, takich jak dyscyplinowanie pracowników czy przeprowadzanie rocznych ocen wydajności. Zamiast tego, aby wykonać zadanie, lider zespołu pełni funkcję komunikatora, osoby rozwiązującej problemy, zarządzającej zasobami, motywującej i monitorującej wydajność.

Lider zespołu nadzoruje grupę osób, inspiruje, przekazuje wiedzę i śledzi postępy.

Bycie liderem zespołu odróżnia Cię od współpracowników jako wiarygodnego menedżera projektu lub grupy pracowników, niezależnie od tego, czy jest to formalna zmiana tytułu, czy działanie zarządcze.

Jeśli chcesz kariery w zarządzaniu, tytuł będzie wyróżniał się w twoim CV, ponieważ pokazuje, że ciężko pracowałeś, aby awansować w obowiązkach, a może nawet otrzymałeś podwyżkę.

Co odróżnia menedżera od lidera zespołu?

Menedżer jest odpowiedzialny, ma odpowiedzialność i jest odpowiedzialny za planowanie i nadzór.

Strategia musi być wyjaśniona zespołowi, a liderzy zespołów muszą kierować grupę w kierunku jej celów.

Przeczytaj nasz wpis na blogu na temat przywództwa a zarządzania, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Cechy lidera zespołu

 • Zaangażowany
 • Pokorny
 • Produktywny
 • Wizjoner
 • Analityczny
 • Pełen szacunku
 • Dobry komunikator
 • Dobry delegujący
 • Pracowity, ciężka praca
 • Strategiczny
 • Oparte na procesie
 • Twórczy
 • Decydujący
 • Godny zaufania
 • Daje informację zwrotną

Dlaczego potrzebuejmy liderów zespołów?

Gdy operacja jest zbyt duża dla pojedynczego menedżera, lider zespołu jest dodawany jako drugi poziom zarządzania. Kierownictwo nadal ponosi odpowiedzialność, nawet jeśli poziom obowiązków jest zmniejszony.

Menedżerowie i liderzy zespołów mają do odegrania różne role. Liderzy zespołów nie będą mieli uprawnień do kierowania, zmieniania planów, egzekwowania lub rozwijania swoich zespołów poprzez zatrudnianie i zwalnianie, tak jak robią to menedżerowie.

See also  Style Negocjacji - wyjaśnienie, przykłady

W organizacji zazwyczaj odgrywają motywującą i inspirującą rolę. Są biegli w rozwijaniu relacji i służeniu jako mediatorzy, koordynując między siłą roboczą a kierownictwem.

Kiedy wykorzystują swoje umiejętności przywódcze, rozwijają projekty.

Jaka jest rola lidera zespołu?

Następujące obowiązki mogą być częścią codziennych obowiązków lidera zespołu, ale prawdopodobnie zarządzasz łącznie 50 do 60 miejscami pracy:

 • Admin
 • E-mail
 • monitorowanie inicjatyw
 • dzielenie się celami i zadaniami
 • wspieranie sukcesu
 • inspirowanie grupy
 • Uzyskiwanie pomocy technicznej
 • zapewnienie jakości
 • rozstrzygnięcie sporu
 • kontrolowanie zasobów
 • zarządzanie czasem
 • Rozwiązywanie problemów
 • Rozmowa z wymagającymi ludźmi
 • komunikowanie się z seniorami o zmianach
 • Reporting
 • organizowanie konferencji grupowych

Chociaż trudna i wymagająca, pozycja jest satysfakcjonująca. Możesz obserwować wpływ, jaki twoje przywództwo ma na ciebie osobiście.

Wady obejmują fakt, że pomimo wylegiwania głowy nad parapetem i bycia w ryzykownej sytuacji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nagrodę pieniężną.

Typowy dzień pracy dla kierownika zespołu obejmuje spotkania w celu omówienia nowych obowiązków i ich delegacji.

rozwiązywanie problemów architektonicznych za pomocą przeglądu kodu inżynierii oprogramowania

Z mojego doświadczenia wynika, że programiści, którzy czują się bardziej odpowiedzialni niż ktokolwiek inny za wynik budowanego produktu, zazwyczaj zajmują stanowisko Team Leadera w zdrowych organizacjach. Często wykazują poziom hiperodpowiedzialności, który kierownictwo często wykorzystuje.

5 podstawowych obowiązków lidera zespołu

Twój opis stanowiska może być dość niejednoznaczny, pomimo faktu, że masz dziesiątki zadań do wykonania każdego dnia i że Twoja organizacja i przełożeni zależą od twoich umiejętności, aby rozwijać projekty.

Nie ma konkretnego dowodu na to, jak wiele faktycznie robisz.

Najprostszą metodą osiągnięcia tego jest zorganizowanie i skategoryzowanie swoich obowiązków. Jest to coś, co zawsze radzimy zrobić.

Możesz podzielić wszystkie swoje obowiązki na następujące pięć szerokich kategorii:

 1. Operacje kontrolne i administracja
 2. Działaj jako lider zespołu i motywator
 3. Kontrola wydajności
 4. Rozwiązywanie problemów
 5. Dbaj o zdrowie, dobrobyt i bezpieczeństwo swoich ludzi

Aktywność

Weź paczkę zadań i wypisz jeden ze swoich obowiązków jako lidera zespołu na każdym z nich. Kiedy będziesz zadowolony, że wykonałeś wszystkie swoje zadania, zacznij je grupować zgodnie z rodzajami obowiązków lidera zespołu, które opisaliśmy powyżej.

#1 Operacje kontrolne i administracja

Ta kategoria obejmuje wiadomości e-mail, papierkową robotę, planowanie, planowanie spotkań, sporządzanie protokołów, śledzenie wydajności, raportowanie i wiele innych obowiązków organizacyjnych. Musisz upewnić się, że wszyscy inni w firmie mogą zobaczyć i uzyskać dostęp do wysiłków i sukcesów Twojego zespołu. Powinieneś być przygotowany na dostarczenie informacji o wydajności i dokładnie wiedzieć, gdzie znajdują się żądane raporty lub dokumenty.

See also  Okresowa ocena pracownika - rodzaje, przykłady i wzór

Tylko zorganizowani liderzy zespołów odnoszą sukcesy i są skuteczni. Upewnienie się, że Twoi pracownicy przestrzegają ścisłych procedur, które nie zwiększą Twojego obciążenia pracą i stosują taktyki zarządzania czasem, będzie niezwykle pomocne, jeśli zarządzasz operacjami i administracją dla sporej siły roboczej.

#2 Kieruj motywacją grupy

Istnieją konkretne zadania, które zachęcają do wydajności, a także wykorzystują swoje zdolności przywódcze i atrybuty do prowadzenia i inspirowania:

 • mentoring i coaching
 • dzielenie się celami i zadaniami
 • wyznaczanie celów
 • dzielenie się krytyką
 • kierowanie spotkaniami grupowymi
 • kierowanie spotkaniami 1-2-1 i programami rozwoju osobistego (PDP)
 • prezentowanie koncepcji poprzez raporty i prezentacje
 • wspieranie działań społecznych i prozdrowotnych
 • Korzystanie z nagród i zachęt

Jeśli udzielisz swoim pracownikom odpowiedniej pomocy, będą oni w stanie osiągnąć swoje ambicje i cele. Musisz mieć silne zrozumienie konkretnych celów każdego pracownika, poziomu wydajności i informacji zwrotnych, zanim będziesz mógł wypełnić jakiekolwiek luki poprzez coaching i mentoring.

Podczas gdy niektórzy członkowie zespołu będą wymagać większej pomocy niż inni, ważne jest, aby pokazać, że dbasz o wszystkich innych, aby utrzymać wysoki nastrój i entuzjazm.

#3 Zarządzaj wydajnością

Wydajność jest kontrolowana przez śledzenie wyników. Możesz być odpowiedzialny za korzystanie z narzędzi pomiarowych i zwrotnych w tym obszarze.

Twoje dwa zadania w zarządzaniu wydajnością jako lidera zespołu są następujące:

Ocenisz ich zdolności interpersonalne, aby ocenić, jak dobrze wykonują swoje obowiązki i przyczyniają się do zespołu. Sukces ich wysiłków. Co zapewniały i co z tego wynikały? Możesz skuteczniej komunikować się ze swoim zespołem, jeśli proces zarządzania wydajnością jest bardziej formalny i kompleksowy. Możesz bronić tego, co działa dobrze i co należy poprawić dzięki dostępnym informacjom.

Agresywne podejście do swoich potrzeb i oczekiwań wobec nich daje ci dźwignię. Zapewnia silne uzasadnienie celów, zadań i celów, zwłaszcza jeśli zmieniają się nieoczekiwanie.

#4 Rozwiązywanie problemów

Obowiązki w tej kategorii są trudniejsze do oszacowania w jednym obowiązku lub zadaniu, ponieważ obejmują zarządzanie ludźmi.

Prawdziwa sztuka rozwiązywania problemów opiera się na twoich zdolnościach interpersonalnych i doświadczeniach, aby połączyć różne osobowości, jednocześnie rozumiejąc obie strony.

See also  Motywowanie Pozafinansowe - rozpal pasję i pęd do sukcesu

Możesz uniknąć konfliktu, wczuwając się, szukając kompromisu, unikając poczucia winy lub kary oraz wprowadzając nowe wytyczne i metody współpracy.

 • Zadania powinny być jasno zdefiniowane i rozdzielone, aby zapobiec konfliktom i nakładaniu się na siebie.
 • mediacja wiodąca
 • Zaplanuj częstsze spotkania 1-2-1
 • Komunikacja z kierownictwem i HR

# 5 Dbaj o dobrobyt, zdrowie i bezpieczeństwo swoich ludzi.

Zadania w tym obszarze będą koncentrować się na środowisku, atmosferze, zgodności i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, ponieważ masz obowiązek dbać o swoich pracowników.

 • Otther odpowiednia instrukcja
 • Oceny ryzyka
 • ochrona przed zastraszaniem
 • ochrona przed narkomanią
 • Ogranicz godziny pracy i unikaj prezenteizmu
 • Zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami

Zadania lidera zespołu niewymienione w pięciu kategoriach

Dokładnie przeanalizuj każdą dodatkową pracę, którą podejmujesz, aby sprawdzić, czy jakiekolwiek zadania wykraczają poza pięć kategorii.

Podczas gdy niektóre obowiązki są odpowiednie dla stanowiska lidera zespołu, inne mogą być lepiej dostosowane do kogoś z odpowiedzialnością lub bez obowiązków.

Podkreśli zarówno perspektywy delegacji, jak i awansu.

Być może nadszedł czas, abyś wspiął się po drabinie zarządzania i ubiegał się o stanowisko z większym autorytetem, jeśli twoje obowiązki bardziej przypominają obowiązki menedżera niż lidera zespołu.

Częste pytania

Jaka jest rola lidera zespołu?

Lider zespołu zarządza zespołem pracowników i inspiruje ich do efektywnej pracy. Aby skutecznie osiągać cele korporacyjne, wyznaczają codzienne cele, tworzą programy motywacyjne, które zachęcają zarówno nowych pracowników, jak i doświadczonych pracowników, a także przekazują wszelkie obawy wyższemu kierownictwu.

Jakie są obowiązki i zadania Team Leadera?

Lider zespołu jest odpowiedzialny za wdrażanie strategii w praktyce, przydzielanie pracy zgodnie z talentami i umiejętnościami każdego członka zespołu oraz zapewnianie szkoleń wymaganych do wykonywania określonych zadań. Dodatkowo są odpowiedzialni za inspirowanie i motywowanie członków zespołu poprzez ciągłe pochwały i, w razie potrzeby, zindywidualizowany coaching.

Jakie cechy wyróżniają doskonałego lidera zespołu?

Dobrzy liderzy zespołów posiadają takie cechy jak współczucie, uczciwość i prawość, które przynoszą korzyści całemu zespołowi. Zdobywają te talenty dzięki formalnej edukacji i doświadczeniu, które wynieśli z wcześniejszego życia.

Z kim współpracuje Team Leader?

Aby osiągnąć cele lub ukończyć zadania, lider zespołu często współpracuje z wieloma członkami zespołu. Mogą zgłaszać wyniki menedżerowi, takiemu dyrektorowi operacyjnemu, ponieważ śledzą rozwój i osiągnięcia zespołu.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]