Aniół Biznesu – kim jest? Wady i zalety

Anioł biznesu to osoba, która bezpośrednio inwestuje własne fundusze i wysiłki w nienotowane firmy, z którymi nie ma powiązań rodzinnych w nadziei na zarobienie pieniędzy.

Aniołowie biznesu różnią się od nieaktywnych inwestorów prywatnych tym, że są gotowi włożyć w swoje inwestycje zarówno kapitał finansowy, jak i intelektualny. Kluczowym elementem strategii inwestowania aniołów, który pomaga zmniejszyć ryzyko i wspierać sukces, jest ich kapitał intelektualny, czas, relacje i doświadczenie.

Wiedza techniczna, wiedza istotna dla branży i szersze doświadczenie w zarządzaniu składają się na ten kapitał intelektualny, który ma rzeczywistą wartość dla rozwijającego się biznesu. Aniołowie biznesu często służą jako “płyta rezonansowa” zespołu zarządzającego, aby omówić strategiczne alternatywy i plany, nadając swoją przenikliwość biznesową i pewną rękę w trudnych okolicznościach. “Smart Cash” to termin, który jest często używany do opisania tej finansowej i pomocnej kombinacji. Niedawne badanie firm sponsorowanych przez aniołów biznesu ujawniło, że wielu uważało, że kontakty i wiedza aniołów biznesu były nawet ważniejsze niż finansowanie.

Typowe cechy aniołów biznesu

  • Inwestują własne pieniądze jako właściciele firm “Cashed Up” zaangażowani w różne przedsięwzięcia komercyjne i obywatelskie.
  • 5-10% całego portfela inwestycyjnego powinno zostać przeznaczone na inwestycje aniołów biznesu.
  • Inteligentne Anioły chcą zainwestować co najmniej dziesięć razy.
  • Zrób to dla ich osobistej korzyści, aby pomóc innym i aby zyskać (ale nie tylko dla pieniędzy).
  • Doceniają zaangażowanie w proces i współpracę z firmami po zainwestowaniu.
  • Zazwyczaj inwestują w lokalne, bliskie branże, które znają.

Chociaż firmy technologiczne na wczesnym etapie i startupy są często powiązane z aniołami biznesu, firmy te mogą inwestować w firmy dowolnej wielkości, stadium wzrostu i przemysłu. Zazwyczaj kupują akcje w firmie, ale mogą również pożyczać pieniądze, oferować gwarancje lub obniżać zyski.

Co robią aniołowie biznesu, aby wspierać przyszłych przedsiębiorców

Inwestowanie aniołów jest zdecydowanie jednym z najważniejszych źródeł finansowania nowych firm. W kategoriach laika inwestowanie aniołów jest finansowaniem kapitałowym, co oznacza, że anioł biznesu wykorzystuje swoje uznaniowe pieniądze, aby zapewnić wystarczające finansowanie firmie, jeśli wierzy, że ma potencjał, aby odnieść sukces w dłuższej perspektywie.

See also  Startup - co to jest? Przykłady startupów

Anioł biznesu prawdopodobnie zaakceptuje akcje firmy w zamian za zapewnienie finansowania kapitałowego. Ale aniołowie biznesu robią coś więcej niż tylko zapewniają pieniądze zalążkowe; przekazują również swoją wiedzę, wiedzę, doświadczenie i talenty do stołu, aby wspierać wysiłki biznesowe młodego przedsiębiorcy. Aniołowie biznesu zazwyczaj przewidują zwrot z inwestycji po 3 do 8 latach.

Aniołowie biznesu zazwyczaj zyskują miejsce jako jeden z członków zarządu firmy i aktywnie uczestniczą w procesie decyzyjnym prowadzenia działalności.

Co należy wziąć pod uwagę przed negocjacjami z aniołem biznesu

Istnieje wielu indywidualnych aniołów biznesu, ale jak możesz stwierdzić, czy ten, do którego się zwróciłeś, jest dobrym aniołem biznesu, czy nie? Ponieważ aniołowie biznesu wnoszą do stołu znacznie więcej niż tylko pieniądze z nasion, praca z nimi jest zdecydowanie wyjątkowym doświadczeniem. Przynoszą ze sobą swoją wiedzę, solidne połączenia, talenty i doświadczenie, które mogą być pomocne w pragnieniu szybkiego rozwoju twojego przedsięwzięcia biznesowego.

Kto może inwestować jako anioł biznesu?

Aniołowie biznesu zazwyczaj kwalifikują się jako “akredytowani inwestorzy”, jednak nie jest to wymóg. Osoba jest uważana za “akredytowanego inwestora” przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jeśli ma wartość netto 1 miliona USD lub więcej (z wyłączeniem mieszkań osobistych), 200 000 USD rocznego dochodu lub 300 000 USD dla małżeństw. Z drugiej strony, bycie inwestorem kwalifikowanym to nie to samo, co bycie aniołem biznesu.
Zasadniczo ci ludzie są zmotywowani i mają zasoby do inwestowania w firmy. Firmy pozbawione gotówki są z tego zadowolone, ponieważ uważają, że aniołowie biznesu są znacznie bardziej kuszący niż inne, drapieżne rodzaje inwestycji.

Zasoby dla finansów

W przeciwieństwie do inwestorów venture capital, którzy obsługują połączone fundusze od wielu innych inwestorów i organizują je w starannie zarządzany fundusz, aniołowie biznesu często wykorzystują własne pieniądze.

Chociaż aniołowie biznesu często działają jako osoby fizyczne, faktycznym źródłem gotówki może być, wśród wielu innych rodzajów podmiotów, korporacja z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), firma, fundusz powierniczy lub fundusz inwestycyjny.

Profil finansowy

Aniołowie biznesu, którzy finansują firmy, które upadają na początku, całkowicie tracą swoje pieniądze. Z tego powodu doświadczeni aniołowie biznesu poszukują perspektyw przejęć, IPO lub pierwszych ofert publicznych z jasną strategią wyjścia (IPO).

Udany portfel dla aniołów biznesu ma efektywną wewnętrzną stopę zwrotu w wysokości około 22%. Mimo że może się to wydawać fantastyczną inwestycją dla inwestorów i zbyt kosztowną dla przedsiębiorców z firmami rozpoczynającymi działalność, takie przedsięwzięcia rzadko mają dostęp do tańszych form finansowania, takich jak banki. Inwestycje aniołów są zatem idealne dla właścicieli firm, którzy nadal doświadczają trudności finansowych podczas uruchamiania swoich przedsięwzięć.

See also  Delegowanie zadań. Jak Delegowac? Dlaczego jest to wazne?

W ciągu ostatnich kilku dekad inwestycje aniołów rozszerzyły się, ponieważ urok rentowności sprawił, że stały się one kluczowym źródłem finansowania dla wielu firm. Sprzyja to innowacjom, które prowadzą do dobrobytu gospodarczego.

W jaki sposób działają aniołowie biznesu?

Anioł biznesu zazwyczaj inwestuje w startupy na wczesnym etapie, firmy o ugruntowanej pozycji i przedsiębiorców. Inwestycje zazwyczaj wahają się od 50 000 € do 750 000 € i mogą przybrać formę pożyczki lub akcji własności. Aniołowie biznesu mogą działać sami, w grupach lub poprzez fundusze.

Poszczególne anioły

Tacy aniołowie biznesu dokonują inwestycji na własny rachunek. Są to zamożni ludzie, którzy często inwestują własne pieniądze – kwoty, które często wahają się od co najmniej 25 000 euro do ponad 1 miliona euro, a czasami nawet więcej – w przedsięwzięcia przedsiębiorcze.

Sieci aniołów

Indywidualne inwestycje są dozwolone od aniołów biznesu, które są częścią sieci aniołów. Mają jednak dodatkową korzyść ze współpracy w celu monitorowania transakcji, przeglądania ich i mają możliwość inwestowania w nowe przedsięwzięcia. Liczne sieci aniołów są połączone w Holandii przez grupę networkingową Business Angels Networks (BAN) Holandia. Mają również oddział w Europie i za granicą. Jednak dostęp do ich strony internetowej jest ograniczony; lepiej jest skontaktować się z nimi za pośrednictwem swojego banku lub księgowego, jeśli chcesz to zrobić.

Fundusze aniołów

Aniołowie biznesu łączą swoje zasoby w fundusz aniołów, ale nadal działają jako pojedynczy inwestor. Oznacza to, że dokonują wszystkich inwestycji jako grupa; nie dokonuje się żadnych indywidualnych inwestycji. W ten sposób znacznie wyższa kwota zostanie przekazana każdemu finansowanemu przedsięwzięciu. Korzystne dla przedsiębiorcy jest łączenie zasobów pieniężnych, ponieważ eliminuje to potrzebę dalszego finansowania zewnętrznego ze źródeł takich jak inwestorzy venture capital. W rezultacie aniołowie biznesu mają zagwarantowaną wyższą stopę zwrotu z inwestycji.

Więcej niż tylko pieniądze

Aniołowie biznesu oferują znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe. Ponadto mają dostęp do własnej sieci i są gotowi zaoferować swoją wiedzę i doświadczenie. Często są aktywnie zaangażowani, szczególnie na początkowych etapach firmy. Anioł biznesu mniej angażuje się w codzienną działalność firmy, ponieważ staje się ona bardziej stabilna.

Gdzie mogę znaleźć anioła biznesu?

Korzyści z wykorzystania aniołów biznesu jako źródła finansowania

1. Elastyczność

Aniołowie biznesu wydają się być bardziej negocjowalni niż inne źródła kapitału startowego, ponieważ wkładają własne pieniądze w transakcję. Aniołowie biznesu często mają doświadczenie w sukcesie finansowym i są świadomi ryzyka związanego z założeniem firmy. Aniołowie biznesu należą do najsilniejszych źródeł finansowania start-upów ze względu na ich gotowość do podejmowania ryzyka i elastyczność.

2. Nie są wymagane odsetki ani spłata

Aniołowie biznesu, w przeciwieństwie do banków, zapewniają kapitał początkowy firmom lub przedsiębiorcom w zamian za udział w spółce. Ten udział własnościowy zazwyczaj zaczyna się od około 10%. Zarówno Ty, jak i anioł biznesu zyskacie, jeśli Twój raczkujący biznes odniesie sukces. Jednak aniołowie biznesu nie otrzymują zwrotu kosztów, jeśli Twoja firma upadnie.

3. Aniołowie biznesu dostarczają cennej wiedzy

Ponieważ większość aniołów biznesu to doświadczeni inwestorzy, oferują profesjonalną pomoc, połączenia i kierunek, które mogą pomóc Twojej firmie w rozwoju. Ich wiedza, zasoby i doświadczenie mogą być niezwykle korzystne dla rozwoju Twojej firmy.

4. Aniołowie biznesu są wszędzie

Fakt, że aniołowie biznesu są tak powszechni, jest jedną z ich najlepszych cech. Kluby aniołów biznesu z całego świata rutynowo spotykają się, aby omówić potencjalne lokalne perspektywy.

Wady poszukiwania finansowania od aniołów biznesu

1. Utrata kontroli

Pomimo faktu, że aniołowie biznesu pomagają założycielom startupów w uruchomieniu ich firm na początku, są w tym pewne wady. Główną wadą podejścia do finansowania aniołów biznesu jest to, że przedsiębiorcy często oddają od 10% do 50% kapitału potrzebnego do uruchomienia firmy.

Większość aniołów biznesu odgrywa aktywną rolę w zarządzaniu swoimi inwestycjami po tym, jak dokonali ich w startupie. Na przykład doświadczeni aniołowie biznesu często chcą mieć plan awaryjny na wypadek niepowodzenia przedsięwzięcia, na przykład sprzedając firmę większej firmie lub wchodząc na giełdę firmy. W rezultacie mogą zmusić Cię do sprzedaży firmy startowej, zanim będziesz gotowy. Dodatkowo, jeśli oferujesz aniołom biznesu zbyt dużo kapitału, mogą zdecydować się na zatrudnienie lepiej wykwalifikowanego lidera i zwolnić Cię z firmy, którą założyłeś.

2. Wyższe oczekiwania

Większe oczekiwania wynikają z wyższej tolerancji na ryzyko. Aniołowie biznesu spodziewają się dużego zwrotu z inwestycji, ponieważ są w biznesie, aby zarabiać pieniądze. W ciągu pięciu do sześciu lat aniołowie biznesu często spodziewają się uzyskać znaczny zwrot z inwestycji, który jest równy dziesięciokrotności ich początkowej inwestycji. Określ oczekiwania dotyczące wzrostu przed podjęciem inwestycji od aniołów biznesu, aby ocenić, czy Twoja firma może rozwijać się w tempie, którego oczekuje anioł biznesu.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]