Co to jest leasing i dlaczego warto z niego skorzystać?

Leasing – co to jest?

Leasing jest umową cywilnoprawną, gdzie jedna ze stron umowy ma prawo do korzystania z określonej rzeczy przez określony w umowie leasingu czas w zamian za uzgodnione opłaty (raty leasingowe). Po zakończeniu umowy przedsiębiorca ma zazwyczaj możliwość wykupienia np. samochodu za uzgodnioną wcześniej część jego wartości. 

Opiera się ona na umowie cywilnoprawnej pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym). W zależności od wybranej firmy leasingowej, przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko, zarówno przedmioty nowe, jak i używane. Oferta na rynku jest bardzo szeroka. Jednak do najpopularniejszych umów leasingowych należą

 • samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe,
 • pojazdy (np. wózki widłowe),
 • nieruchomości (np. powierzchnie biurowe, magazyny)
 • sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka).

Czym jest leasing?

Skoro już wiesz, czym jest leasing, warto też dowiedzieć się, co oznacza on dla przedsiębiorców. Umowa zawarta pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą pozwala temu drugiemu na korzystanie z urządzeń, jest to świetne rozwiązanie dla osób, które mimo braku środków finansowych chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Aby w pełni zrozumieć czym jest leasing, należy zapoznać się z kilkoma pojęciami i specyfiką samej transakcji.

Jak działa leasing? Umowa najmu zawierana jest pomiędzy dwoma stronami na określony czas. Leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczania opłat leasingowych, które składają się z elementu kapitałowego, odpowiadającego wartości przedmiotu oraz elementu odsetkowego, będącego płatnością na rzecz leasingodawcy. Widać więc, że takie rozwiązanie odpowiada obu stronom. Dodatkowo nie musisz się zastanawiać jak działa leasing samochodu, jak działa leasing laptopa czy telefonu – kluczowe aspekty pozostają takie same niezależnie od przedmiotu.

Kiedy już zrozumiesz, czym jest leasing, możesz zastanowić się, która oferta będzie Ci najbardziej odpowiadać. Decyzja ta opiera się nie tylko na wyborze odpowiedniego rodzaju umowy,  ale także na określeniu czasu jej trwania. Najczęściej oferowane są terminy od półtora roku do czterech lat, choć wszystko zależy od leasingodawcy i produktu, który jest przedmiotem umowy. Z tego powodu inne są warunki leasingu laptopa, a inne leasingu samochodu. Jak to działa ?

Leasing pracowniczy

Wśród rodzajów leasingu można znaleźć nie tylko te polegające na wynajmie towarów, ale również oferty polegające na przekazaniu leasingobiorcy pracownika. Jak to wygląda w praktyce? Najlepszym przykładem są agencje pośredniczące w zatrudnianiu pracowników tymczasowych lub sezonowych. W tym przypadku zawierana jest umowa o pracę tymczasową. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby umowa zawierała wszystkie warunki, które są istotne dla obu stron.

See also  Macierz Ansoffa - jak wybierać strategię firmy? | Elementarz Marketera 12

Jeśli firma jest częścią większej grupy, pracownik może być zatrudniony do konkretnego zadania lub czasowo przeniesiony do innej firmy w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia.

Leasing operacyjny

Leasing usługowy, znany również jako typ określany jako “leasing operacyjny”, jest prawdopodobnie najbardziej powszechną formą opisywanej umowy. Daje ona najemcy prawo do korzystania z przedmiotu umowy przez określony czas. Warunkiem jest uiszczanie miesięcznej opłaty za wynajem. Bardzo często spotykasz się z tego typu rozwiązaniem, gdy próbujesz zrozumieć czym jest leasing maszynowy. Jest to wygodne i opłacalne rozwiązanie dla firm, które potrzebują zewnętrznego finansowania, ponieważ nie stać ich na duże zakupy w ramach własnego budżetu.

Prawo własności pozostaje przy wynajmującym przez cały czas trwania umowy, co pozwala Ci zabezpieczyć się na wypadek nieuczciwości drugiej strony. Fakt ten powoduje jednak, że amortyzacja przedmiotu umowy staje się również zobowiązaniem firmy leasingowej. Jak to działa dla leasingobiorcy? Po pierwsze, leasingobiorca ma możliwość wykupienia aktywów na koniec okresu leasingu. Jest to częste w przypadku komputerów, telefonów czy samochodów – przyzwyczajenie się do sprzętu może odegrać ogromną rolę w podjęciu tej decyzji.

Nie bez powodu ta opcja jest często wybierana przez przedsiębiorców. Leasing operacyjny zapewnia bezpieczeństwo poprzez bezpośredni wpływ na płynność finansową firmy. Koszty przeznaczone na dogodne płatności nie wywierają znacznej presji na budżet. Korzyści z leasingu to również możliwość rozłożenia podatku VAT na raty lub obniżenia podstawy opodatkowania. Stanowi to w pełni uzasadnioną podstawę do obniżenia kwoty potencjalnego podatku. Taka forma leasingu gwarantuje dobre zyski i optymalizację kosztów.

Leasing finansowy

Podobne rozwiązanie oferuje leasing finansowy lub leasing kapitałowy. Na początku może powstać złudzenie, że forma ta nie różni się zbytnio od opisanego wcześniej leasingu operacyjnego. A różnica jest taka, że po podpisaniu umowy własność przedmiotu przechodzi na leasingobiorcę, a nie – jak w przypadku leasingu usług – na leasingodawcę. Ta niewielka rozbieżność sprawia, że przedsiębiorcy czasami wybierają właśnie tę formę.

W wyniku tego typu umowy leasingobiorca zobowiązany jest do amortyzacji przedmiotu. Jego wartość – wraz z procentową częścią opłaty leasingowej – jest traktowana jako koszt uzyskania przychodu. Po uregulowaniu tego ostatniego zobowiązania przedmiot leasingu może zostać wykupiony. W przypadku leasingu finansowego, podatek VAT musi być zapłacony z góry wraz z pierwszą ratą. Jest to jedna z najbardziej zauważalnych różnic w stosunku do formy operacyjnej, gdzie VAT jest doliczany do kolejnych płatności. Umowa nie może być zawarta na okres krótszy niż jeden rok.

See also  Jak sprzedawać? Poznaj zasady sprzedaży

Jednym z ważnych aspektów do rozważenia przy inwestowaniu w drogi sprzęt jest sposób działania leasingu finansowego. Omawiany wcześniej leasing operacyjny traktowany jest jako usługa i to właśnie w tej kategorii należy zapłacić podatek VAT. W przypadku leasingu kapitałowego wysokość podatku jest uzależniona od specyfiki towaru. Często oznacza to, że wybierając tę opcję nie trzeba płacić aż 23% kwoty, a nawet kilka procent mniej – nawet jeśli trzeba dołożyć całą kwotę już na pierwszej racie, jest to spora oszczędność.

Leasing konsumencki

Choć leasing jest najczęściej zarezerwowany dla firm, które chcą kupić nowy sprzęt w niskiej cenie lub starają się płacić niższe podatki, warto zauważyć, że z tego typu oferty mogą korzystać również osoby prywatne. Najczęściej są one wykorzystywane w sytuacji, gdy klient nie chce kupować nowego samochodu, a jedynie wziąć w leasing interesujący go pojazd.

Wynajmujący pozostaje właścicielem. Status ten można zmienić dopiero po zakończeniu umowy, tj. po zapłaceniu ostatniej raty, i tylko wtedy, gdy w dokumencie znajdzie się odpowiedni zapis umożliwiający taką operację. W przeciwnym razie klient ma możliwość znalezienia nowego samochodu i cieszenia się nowym pojazdem, za który nie musi płacić pełnej kwoty przez kolejne lata. Łatwo więc zrozumieć, na czym polega leasing konsumencki. Przede wszystkim jest to szansa dla wszystkich, którzy chcieliby wyposażyć się w nowszy sprzęt, ale ze względów finansowych nie mogą tego zrobić.

Ta forma umowy została stworzona z myślą o klientach indywidualnych i z tego powodu ma wiele zalet, których nie ma w przypadku ofert dla firm. Nie ma dużych ograniczeń co do produktu, który będzie przedmiotem leasingu. Oznacza to również, że w jednej umowie można zawrzeć dodatkowe usługi, takie jak np. ubezpieczenie czy serwis. Omawiając zalety leasingu konsumenckiego, na pierwszy plan wysuwa się również niewielka liczba formalności wymaganych do sfinalizowania transakcji.

Kto może otrzymać leasing?

To zależy od tego, co chcesz sfinansować… Jeśli samochód osobowy lub dostawczy, w zasadzie wystarczy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

See also  Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

W przypadku maszyn i urządzeń, a także droższych pojazdów, zwykle trzeba wykazać się odpowiednią zdolnością leasingową, tzn. prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 6-12 miesięcy i mieć pewne obroty.

Kiedy mamy do czynienia z leasingiem, a kiedy z pożyczką? 

Samodzielne uzyskanie kredytu samochodowego potrwa dłużej niż w przypadku leasingu konsumenckiego. Dzięki opcji leasingu Twoja ocena kredytowa wzrasta, co automatycznie pozwala nam sfinansować samochód na wyższą kwotę, dzięki czemu możesz kupić nowszy samochód. Podobnie jak w przypadku innych form finansowania, zawsze warto porównywać opcje kredytu samochodowego i leasingu konsumenckiego. Bez obliczeń trudno jest określić, która z tych dwóch opcji opłaca się bardziej. To właśnie w tym miejscu warto skorzystać z kalkulatora finansowego. 

Plusy i minusy leasingu

Leasing – czy to się opłaca? To pytanie może nasuwać się na myśl, gdy rozważamy tę formę finansowania. Dobrze przemyślane decyzje, zwłaszcza w dziedzinie finansów, to podstawa. Zaletami leasingu są:

 • Minimum formalności i prosta procedura leasingowa,
 • nie ma potrzeby inwestowania własnych środków,
 • oszczędność podatkowa dzięki możliwości odliczenia podatku od rat leasingowych,
 • nie ma negatywnego wpływu na zdolność kredytową,
 • brak własnego depozytu,
 • możliwość odzyskania zamrożonych pieniędzy przy sprzedaży.

Wady leasingu:

 • Do momentu uiszczenia wszystkich opłat przedmiot leasingu nie jest własnością leasingobiorcy,
 • Koszt naprawy przedmiotu należy do leasingobiorcy,
 • Najemca ponosi koszty naprawy przedmiotu, nieprzestrzeganie warunków umowy może doprowadzić do jej rozwiązania.

Czy w każdej chwili można zrezygnować z leasingu?

“Jak zrezygnować?”. Czy to w ogóle możliwe? Tak, umowa najmu może zostać rozwiązana przed terminem. Prawo to przysługuje zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy. Istnieją 3 sposoby na wypowiedzenie umowy najmu:

 1. Wypowiedzenie – niektóre umowy najmu przewidują wypowiedzenie przez leasingodawcę tylko w przypadku, gdy leasingobiorcę nie jest w stanie opłacić ratę. Niestety, podobnie jak w przypadku niespłacania kredytu, wiąże się to z konsekwencjami. Będziemy musieli uregulować pozostałe płatności, odsetki oraz należne opłaty i prowizje. 
 2. Wykup przedmiotu leasingu – wymaga spłacenia pozostałych opłat i rat, ale dzięki temu stajemy się pełnoprawnymi właścicielami przedmiotu leasingu.
 3. Cesja leasingu – może się zdarzyć, że nie będziesz już potrzebował przedmiotu leasingu lub z powodu problemów finansowych nie będziesz w stanie go spłacić. W takiej sytuacji można jeszcze poszukać innego przedsiębiorcy, który przejmie nasz leasing i będzie spłacać raty i korzystać z przedmiotu leasingu. 
[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]