Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa jest rodzajem analizy ekonomicznej, która polega na badaniu stanu finansowego firmy. 

Jak dokładnie przeprowadza się analizę finansową w przedsiębiorstwie? Kiedy najczęściej się to robi? Kto najczęściej ją wykonuje?

Na czym polega analiza finansowa?

Istnieje kilka różnych rodzajów analizy finansowej, z których najważniejsze to analiza wstępna, analiza wskaźnikowa i syntetyczna analiza firmy.

Analiza finansowa może uwzględniać wiele różnych czynników. Należą do nich m.in:

 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Analiza czynników wpływających na wyniki finansowe
 • Analiza przepływów pieniężnych
 • Analiza zadłużenia

Analizując określone czynniki, analiza finansowa pozycji firmy może określić jej płynność, rentowność, obrót i zadłużenie.

Rodzaje analizy finansowej – którą z nich wybrać?

Analiza finansowa nie jest automatyczna. Istnieją trzy rodzaje analiz i mają one trzy różne cele:

 1. Analiza wstępna: Nazywa się ją również analizą wstępną i powinna być przeprowadzona zanim zdecydujesz się na jakikolwiek plan działania. Wstępna analiza finansowa pozwoli Ci zorientować się, na czym stoisz, jeśli chodzi o wyniki i efektywność firmy. Jest ona podstawą do sporządzenia planów.
 2. Bieżąca analiza: Jak sama nazwa wskazuje, powinna być prowadzona na bieżąco. Jest to systematyczny monitoring działalności gospodarczej. Przy odpowiednim podejściu, analiza operacyjna (jak to się nazywa) pozwoli Ci szybko odkryć, czy Twoje działania zmierzają w złym kierunku.
 3. Analiza następcza: lub ex post, ocenia wyniki działań z przeszłości. Jeśli w przeszłości podjąłeś niefortunną dla firmy decyzję, dowiesz się o tym po przeprowadzeniu analizy uzupełniającej. Ważne jest, aby wyciągnąć z tego właściwe wnioski: wyniki są idealną podstawą do podejmowania przyszłych decyzji. Każdy ma prawo do popełniania błędów, ale nie należy popełniać cały czas tych samych błędów.
See also  Stopa Zwrotu Inwestycji (ROI) - wyjaśnienie

Metody analizy finansowej

W zależności od stopnia szczegółowości analizy i badań można wyróżnić następujące metody analizy finansowej:

 • Metody ogólne – opierają się na badaniu zjawisk finansowych i bardzo złożonych procesów zachodzących w przyrodzie. Celem tej metody jest pokazanie współzależności i określenie kierunku badań. Na tym polega różnica między metodami indukcyjnymi i dedukcyjnymi,
 • Metody szczegółowe – metoda ta polega na rozszerzeniu analizy i badania procesów gospodarczych. Z ich pomocą możemy ocenić stan badanego zjawiska i znaleźć jego przyczynę. Porównujemy tu metodę porównawczą i metodę badań przyczynowych.

Analiza pionowa i pozioma

Analiza pionowa określa procentowy udział kontroli całkowitej, np. w badaniu bilansu procentowy udział aktywów trwałych w aktywach ogółem. Określa on główne obszary, w które zaangażowana jest firma. Zgodnie ze swoim charakterem, analiza pionowa jest wykonywana w jednym pliku raportu raz na jakiś czas. Analiza pionowa jest szerzej stosowana w analizie wskaźnikowej.

Analiza pozioma pozwala na ocenę zmian zachodzących w przedsiębiorstwie – poprzez badanie dynamiki wartości finansowych lub tempa zmian (analiza przyrostowa). Analiza horyzontalna może również odnosić się do rozumowania opartego na porównywaniu różnych aspektów sprawozdania (np. kategorii finansowych aktywów i pasywów) lub pomiędzy sprawozdaniami (np. kategorii finansowych rachunków zysków i strat oraz bilansów). Typowym przykładem pierwszego zdarzenia jest analiza kapitału obrotowego, a drugiego – porównanie tempa zmian przychodów i płynnych aktywów.

Jak często należy przeprowadzać analizę finansową?

Teraz, gdy wiemy, co to jest analiza finansowa. Przejdźmy do pytania: jak często powinniśmy przeprowadzać analizę finansową? Chciałoby się powiedzieć: im częściej, tym lepiej! Ale…

Faktem jest, że analiza finansowa może być wykonywana nawet co kilka dni lub tygodni. Co nam to daje? Mianowicie, konkretny obraz aktualnego stanu firmy, co oznacza lepsze predyspozycje do podejmowania świadomych decyzji w bieżących sprawach, np. dotyczących zaopatrzenia czy pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działalności.

See also  Jak założyć fundację?

Z drugiej strony, ktoś musi wykonać tę analizę (czyli analityk finansowy), a więc komuś trzeba za nią zapłacić. Jeśli stać Cię na cotygodniową analizę Twojego biznesu, to z pewnością warto to zrobić, ale jak wszyscy wiemy, nikt nie lubi wydawać pieniędzy, gdy nie jest to konieczne, więc jeśli masz zapał i trochę wolnego czasu, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zrobił taką analizę samodzielnie. Dlaczego powinieneś zrezygnować analityka finansowego? Ponieważ nie tylko zaoszczędzisz pieniądze na zatrudnianiu specjalisty, ale także zyskasz głębsze zrozumienie tego, jak działają finanse Twojej firmy.

W wielu przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest wycena finansowa firmy oparta na analizie dłuższego okresu czasu, np. kwartału. Dzięki tego rodzaju analizie, będziesz w stanie podejmować bardziej precyzyjne decyzje taktyczne, które będą miały długoterminowy wpływ. Wyniki takiej analizy pokazują rzeczywistą sytuację finansowo-ekonomiczną firmy, a tym samym stanowią najlepszą podstawę do podejmowania decyzji strategicznych.

Kiedy analizę finansową można wykonać samemu, a kiedy należy skorzystać z pomocy analityka?

Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych, warto w tym miejscu wyjaśnić kwestie, kiedy i czy w ogóle należy zlecać wykonanie analizy specjaliście.

Zasada jest dość prosta i opiera się na czysto racjonalnym myśleniu. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstwo lub jesteś freelancerem, nie potrzebujesz pomocy profesjonalnego analityka, bo nie będziesz miał aż tak  dużo danych do analizy, jak w większych firmach. Tym bardziej nie zajmie Ci to dużo czasu, ale pozwoli lepiej zrozumieć, co dzieje się w finansach i jak to wszystko działa.

Jeśli jednak prowadzisz dużą firmę, masz wielu pracowników, lub po prostu na co dzień zajmujesz się wieloma różnymi projektami, to nie trać czasu. Jako dobry przedsiębiorca, zapewne wiesz, jak outsourcing może Ci pomóc. Jeśli Twój czas jest cenniejszy niż koszt usługi, nie wahaj się zlecić analizy finansowej profesjonaliście! W tym momencie możesz się zastanawiać, ile będziesz musiał za to zapłacić. Analiza cenowa jest sprawą indywidualną, opartą na wielu różnych czynnikach związanych z charakterystyką i wielkością analizowanej firmy. Cena usługi może wahać się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

See also  Osoba prawna - definicja, powstanie i różnice w stosunku do osoby fizycznej

Jak regularne analizy finansowe zmienią Twój biznes

Tak więc, wiesz już mniej więcej czym jest analiza finansowa przedsiębiorstwa i jak często możemy ją wykonywać. Przejdźmy teraz do korzyści płynących z regularnej analizy finansowej.

 1. Pierwszą i dość oczywistą korzyścią płynącą z takich działań jest wzrost świadomości o stanie biznesu. Mając przed sobą owoce własnej pracy lub pracy analityka finansowego, wiesz, na czym stoisz. Znajomość sytuacji finansowej własnej firmy i stałe jej monitorowanie pozwala na lepsze planowanie działań w celu ograniczenia przyszłych kosztów i uniknięcia niepotrzebnego zadłużania firmy.
 2. Ocena kondycji finansowej przygotowana przez analityka to także argument/dowód, który możesz wykorzystać w negocjacjach z inwestorami, współwłaścicielami firmy czy bankami. Jak powiedzieliśmy wcześniej, nikt nie lubi wydawać pieniędzy w ciemno, stąd zapotrzebowanie na rzetelnie opracowane dane.
 3. Ponadto, dzięki danym zebranym w analizie, łatwiej będzie Ci przewidzieć trendy i zmiany w firmie. Dzięki temu będziesz w stanie wychwycić ewentualne problemy, z jakimi boryka się firma, a dalsza analiza pozwoli Ci zidentyfikować i usunąć ich źródło. Jest to ważne, ponieważ trudno jest naprawić to, co kuleje, jeśli nie jesteś w stanie ocenić sytuację w firmie i stan finansowy, w którym ona się znajduje.
[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]