Firma transportowa: jakie są koszty założenia i prowadzenia?

Własna firma transportowa – jak zacząć?

Praca firmy transportowej wiąże się z koniecznością sprostania dużej konkurencji. Dlatego przed rejestracją warto przygotować biznesplan. Należy zadać sobie pytanie, co będzie wyróżniać nowo powstałą firmę na rynku, jakie są jej mocne i słabe strony oraz jak radzić sobie z ewentualnymi barierami i zagrożeniami. Wskazane jest również poznanie średnich cen usług transportowych na rynku. Dobry biznesplan zawiera również plan finansowy, inwestycyjny i marketingowy.

Jak założyć firmę transportową?

Aby założyć firmę transportową, należy podjąć kilka kroków:

Wybór formy prawnej organizacji

Warto pamiętać, że wybór formy organizacyjno-prawnej ma wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dlatego konieczne jest przeanalizowanie wszystkich możliwości. Różnice między nimi dotyczą głównie kosztów założenia, czasu oczekiwania na rejestrację czy składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli planujesz założyć firmę na własną rękę, możesz zarejestrować ją jako jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to szybka i łatwa metoda, która jest szczególnie atrakcyjna dla początkujących przedsiębiorców. Wybierając tę formę prawną, nie musisz posiadać kapitału założycielskiego ani prowadzić wyczerpującej księgowości na późniejszym etapie działalności firmy. Ponadto, firma jednoosobowa może liczyć na dotację od rządu.

Jeśli planujesz założyć firmę ze wspólnikami, możesz zarejestrować ją jako spółkę cywilną. Ta forma również nie wymaga kapitału początkowego, a odpowiedzialność za jej funkcjonowanie jest dzielona równo pomiędzy wszystkich założycieli.

Jeśli prowadzisz już własną działalność gospodarczą i chcesz zarejestrować nową firmę transportową, zarejestruj ją jako spółkę handlową lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pamiętaj, że spółka działająca w tej formie prawnej musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

See also  Dropshipping – jak zacząć?

Wybór formy opodatkowania

 Zakładając firmę transportową, należy wybrać jedną z trzech form opodatkowania:

 • ogólne zasady opodatkowania,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pierwsza opcja jest korzystna tylko wtedy, gdy Twoje dochody nie przekraczają pierwszego progu skali podatkowej (=85 528 zł). Ponadto pozwala zachować wszystkie ulgi i odliczenia przewidziane w ustawach podatkowych dla przedsiębiorców. Jeśli jednak dochód jest znacznie wyższy, wtedy opodatkowanie wzrośnie do 32%.

ZUS i PKD

Przy rejestracji firmy konieczne jest podanie kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), które pozwalają opisać działalność firmy i wypełnić wniosek CEIDG-1. Ponadto, w ciągu 7 dni od założenia firmy należy złożyć w ZUS formularz określający ubezpieczenia, którym będzie podlegał przedsiębiorca.

Zakładanie konta firmowego

Kolejnym krokiem jest założenie przez przedsiębiorcę konta dla firmy transportowej oraz poinformować o założeniu firmy urząd skarbowy i ZUS. Jeśli zdecydujesz się na założenie firmy transportowej, nie zapomnij o zapewnieniu odpowiedniego lokalu i złożeniu wniosku o licencję przewoźnika drogowego. Musisz stworzyć stronę internetową, na której będziesz oferował swoje usługi – dobry marketing to podstawa.

Firmy transportowe świadczą również usługi outsourcingowe dla innych firm. 

Firma transportowa: Wymagania

Licencja

Do prowadzenia działalności transportowej wymagana jest licencja transportowa. Jednak przed jej uzyskaniem konieczne jest założenie firmy. Do świadczenia usług z wykorzystaniem pojazdów o masie powyżej 3,5 tony wymagana jest licencja. Ponadto w przypadku międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy wymagana jest licencja wspólnotowa.

Certyfikat kompetencji zawodowych

Jeden z właścicieli bv firmy musi posiadać takie zaświadczenie. Certyfikat potwierdza wiedzę i kwalifikacje wymagane do prowadzenia firmy transportowej. Aby uzyskać certyfikat należy zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną Instytutu Transportu Drogowego. Zezwolenie wydawane jest na podstawie wniosku złożonego wraz z kopią zaświadczenia i oświadczeniem o roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie. 

Wniosek o wydanie zezwolenia lub licencji

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika składa się w urzędzie starosty, na którego obszarze właściwości znajduje się główne miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa. Wniosek o wydanie licencji składa się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Aby ubiegać się o licencję wspólnotową należy złożyć:

 1. Wniosek o wydanie licencji na prowadzenie działalności zawodowej w charakterze przewoźnika,
 2. Wniosek o wydanie licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy
 3. Oświadczenie zarządzającego transportem
 4. Kopię świadectwa kwalifikacji,
 5. Finansowy dowód stałej zdolności operacyjnej (roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie biegłego rewidenta, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie)
 6. Dowód zdolności operacyjnej (dowód dostępu do miejsca wyposażonego w odpowiednie pojazdy do prowadzenia działalności: parking, miejsce do załadunku i rozładunku, miejsce do napraw i konserwacji pojazdów),
 7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (niekaralność za przestępstwa skarbowe),
 8. Wykaz pojazdów (będących własnością przedsiębiorcy oraz będących w leasingu, wynajmie lub użyczeniu),
 9. Dowód zapłaty za zezwolenia i licencje.
See also  Co to jest E-commerce? Jakie są rodzaje?

Jak wybrać nazwę dla firmy transportowej?

Istotną kwestią może być również nazwa firmy transportowej. Osoby zajmujące się transportem, trackingiem czy spedycją są często zapracowane, a przecież w tej branży marka powinna jasno określać rodzaj działalności, którą zajmuje się firma. Ponadto, marketerzy są zachęcani, aby nie rozpoczynać nazwy od “TRANS”, ponieważ jest to jeden z najczęstszych wybieranych sposobów, więc trudno jest się wyróżnić. Ponadto, nazwa powinna być krótka, łatwa do zapamiętania.

Jak rozwijać firmę transportową?

Kiedy już wiesz, jak założyć firmę transportową, musisz zastanowić się, jak ją rozwijać. A tu już nie jest tak prosto. Przede wszystkim trzeba znaleźć zlecenia. Możesz szukać ich na własną rękę, poszerzając swoje kontakty zawodowe, lub nawiązać współpracę z ogólnokrajowym lub międzynarodowym spedytorem, który zatrudnia mniejszych przewoźników.  Rozwój działalności transportowej wiąże się również z zakupem nowych pojazdów i zatrudnianiem kolejnych pracowników. W międzyczasie trzeba zapłacić za paliwo, naprawy bieżące, a także wziąć pod uwagę fakt, że przez pierwsze dwa, trzy miesiące firma w ogóle nie będzie zarabiać, bo zazwyczaj rozliczenie faktury następuje dopiero po wykonaniu zlecenia. Wszystko to prowadzi do pytania: czy warto zakładać firmę transportową?

Posiadanie własnej firmy transportowej. Czy warto?

Prowadzenie firmy transportowej nie jest łatwe i niesie ze sobą znaczne ryzyko utraty płynności finansowej, w tym częsty w tej branży problem zatorów płatniczych. Dużym wyzwaniem może być również znalezienie kierowców z odpowiednimi licencjami i kontrahentów na bardzo konkurencyjnym rynku.

Jeśli jednak firmie uda się zdobyć silną pozycję w branży, może ona liczyć na dobre dochody. Na początkowym etapie działalności transportowej warto nawiązać współpracę z firmami spedycyjnymi. Ważne jest również nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych, np. poprzez udział w targach, imprezach firmowych czy konferencjach branżowych.

See also  Profesjonalna obsługa klienta: zwiększanie sukcesu Twojej firmy

Dla konsekwentnego rozwoju firmy transportowej warto inwestować zarówno w nowoczesne pojazdy, sprzęt i urządzenia techniczne dla bazy operacyjnej, jak i w nowe technologie cyfrowe, np. w zakresie automatyzacji procesów logistycznych czy administracji. Inwestycje mogą być finansowane z leasingu lub z dotacji udzielanych np. w ramach programów regionalnych.

Zakładanie firmy transportowej – koszty

Koszty założenia i prowadzenia firmy transportowej będą zależały od różnych czynników, na przykład, forma prawna działalności. Aby uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł, a umieszczenie firmy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kosztuje jedynie 100 zł. Konieczne jest również wpłacenie 1000 zł w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych.

Następnie koszty stałe będą związane z zakupem ubezpieczenia pojazdu oraz obowiązkowej polisy OC dla przewoźnika. Firma transportowa musi liczyć się ze znacznymi kosztami, jeśli masz na celu zatrudnienie zawodowych kierowców do prowadzenia pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Zarobki takich kierowców wynoszą od 10000 do 15000 zł.  

Największe koszty rozpoczęcia działalności firmy transportowej związane są z zakupem pojazdów oraz ich obsługą i utrzymaniem. Początkujący przedsiębiorca rzadko dysponuje wystarczającą ilością pieniędzy, aby od razu sfinansować samochody dostawcze, nie mówiąc już o ciężarówkach. W tym przypadku rozwiązaniem wartym rozważenia jest kredyt lub leasing – pozwoli to uniknąć zamrożenia środków, które można przeznaczyć na inwestycje. Warto pamiętać, że większość firm leasingowych udziela finansowania przedsiębiorcom z co najmniej 6-miesięcznym stażem na rynku.

[Ocen: 1 Ilość Ocen: 5]